Toxiny ovlivňují hubnutí negativně

Toxiny mají nežádoucí účinky na organismus, narušují totiž jeho rovnováhu. Jde o škodliviny ze zevního prostředí. Pro harmonii uvnitř těla je vhodná detoxikace, a tou se odstraňují škodlivé toxíny. Pomáhají k tomu produkty, které obsahují soubor vitamínů, minerálů a bylin.

Člověk s nadváhou nebo obezitou se dožívá kratšího věku, než by mohl a jeho život je často zatížen zdravotními problémy. Například vysokým krevním tlakem, aterosklerózou a kardiovaskulární chorobami, bolestmi kloubů, hormonálními poruchami i neplodností. Důležitá je ale nejen hmotnost, ale také tvar našeho těla a přirozený podíl zdravé tukové tkáně. Je přímým odrazem toho, jak dobře či špatně pracuje náš metabolismus a hormonální systém.

Zdá se nespravedlivé, že existují lidé, kteří jedí poměrně velké množství potravy, a přesto jsou štíhlí. Vždyť by mělo platit, že když je menší energetický příjem potravy než výdej, tak tělo hubne. S energetickým výdejem je to ve skutečnosti ale složitější. Náš energetický výdej se skládá z energie, kterou vydáme tělesnou aktivitou jako je práce, sport a další část energie spálí náš organismus na základní životní funkce a obnovu tkání. Velmi variabilní je ale další část výdeje a to je energie, kterou volně spálíme a přeměníme na teplo.

Bohužel úsporný metabolismu nejen ztěžuje hubnutí, protože spálí málo energie naprázdno, ale i produkuje ve větší míře volné radikály, které poškozují buňky a způsobují stárnutí.
To, co řídí náš metabolismus je hormonální systém. Pokud je zdravý, dokáže přirozeně reagovat na naše změny ve stravě, v tělesné námaze, v tělesné kondici a přizpůsobit metabolismus aktuální potřebě. Narůstá počet lidí, kteří mají hormonální systém nevyvážený a jedním z důsledků je narušený metabolismus. Do našeho organismu přijímáme v potravě, vodě, ale i dýcháním a různými kosmetickými přípravky celou řadu chemikálií. Působí jako hormonální rušiče a nabourávají složitě propojený a vyvážený hormonální systém. Příkladem jsou dioxiny, polychlorované bifenyly, bromové zpomalovače hoření, ale často i léky například hormonální přípravky nebo antibiotika. K tomu se přidává stres, který způsobuje stažení a sníženou činnost vylučovacích orgánů a dochází ke kumulaci toxinů v našem organismu.

Důležitým orgánem pro vylučování toxinů jsou játra. Proto pro nastartování správného spalování a zdravého metabolismu je velmi důležitá detoxikace jater od chemických toxinů a různých virů a bakterií.   Dále pro funkční hormonální systém je zásadní zdravá slezina a slinivka. Podle tradiční čínské medicíny slezina umožňuje získávat energii ze stravy, a pokud je poškozená, projevuje se únavou a nedostatkem energie, jinak řečeno poškozená slezina poškozuje metabolismus. Slezina je mateřský orgán všech hormonálních žláz, její stav je ovlivňuje. Pro zdravý hormonální systém je nezbytné slezinu a slinivku zbavit všech živých i neživých toxinů podobně jako u jater.

 

AUDIO: Jak nás toxiny ovlivňují, jak si chránit vnitřní organismus , to už doporučí inženýr Vladimír Jelínek ze společnosti Joalis.

 

Metoda CIC – kontrolované a řízené vnitřní očisty Vám pomůže poznat, které konkrétní toxiny a které orgány a nezvládnuté emoce se na přecitlivělé imunitě podílejí, pomůže je z těla odstranit a v podvědomí zpracovat, imunitu zklidnit a zbavit se široké škály problémů.

 

AUDIO: S přístrojem, který rozpozná nerovnováhu našeho organismu pracuje poradkyně pro výživu Radka Krejčová. Poslouchejte.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář