Rakovina prostaty není jen jedna

Rakovinou prostaty, se každoročně neustále zvyšuje. U nás žije více než 60 tisíc mužů s tímto onemocněním. Za posledních deset let počet nemocných stoupl přibližně o 40 %. Riziko zhoubného nádoru prostaty přitom významně roste již po 50. roce života.

Prevence dosud není známa, jediné řešení je včasné vyšetření

 

Jedinou účinnou prevencí je v současné době včasné vyšetření u urologa. Karcinom prostaty se v naprosté většině případů zjistí náhodně, na základě záchytu zvýšené hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. Odborník na základě získaných hodnot dokáže odhadnout riziko přítomnosti rakoviny prostaty a dle toho určí další postup. Onemocnění je v těchto případech obvykle zachyceno v době, kde je ještě ohraničené na prostatu a kdy jej lze vyléčit. „Včasné vyšetření prostaty je v tomto případě zásadní. Pokud lékař objeví onemocnění brzy, může pacientovi zachránit život. Krátké bezbolestné vyšetření může předejít nebezpečným komplikacím,“ říká prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole.

Proč je včasné odhalení nemoci zásadní?

Současná moderní léčba dokáže při včasném odhalení onemocnění prostřednictvím vyšetření zajistit pacientovi kvalitní život. Je-li však nádor odhalen v pokročilejším stádiu, pacientovy vyhlídky se rapidně zhorší. „Objevíme-li onemocnění v pozdějším stádiu, je velmi obtížné šíření nemoci v průběhu času zastavit. Zvyšuje se tak riziko, že i přes okamžité zahájení léčby u pacienta na ni bude postupně klesat citlivost a nastane fáze tzv. kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Toto stádium nemoci ani při současném stupni vývoje nedokážeme úspěšně léčit. Pokud ale onemocnění odhalíme včas, dokážeme oddálit u pacienta fázi kastračně rezistentního karcinomu až o desítky let,“ upozorňuje MUDr. Jana Katolická, Ph.D., primářka Onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.ˇ

AUDIO: Účinnou prevencí je pravidelné vyšetření u urologa, to potvrzuje i profesor Marek Babjuk,  přednosta Urologické kliniky FN v Motole. Svůj příběh nám řekne pan Karel.

 

Nepodaří-li se rakovinu prostaty zachytit včas a vyléčit, je postupné šíření nevyhnutelné. Přes léčbu je pak nevyhnutelné i pokračování onemocnění do fáze kastračně rezistentního karcinomu. Kastračně rezistentní karcinom prostaty je pokročilé stádium onemocnění rakoviny prostaty s velmi nepříznivou prognózou. Podle odhadů v současnosti žije u nás přes 2 tisíce mužů s pokročilou rakovinou prostaty, kde jsou již vytvořeny metastázy. Ve fázi kastračně rezistentního onemocnění je jich zhruba 600 – 800. „Zabránit, aby se pacientovi pozdě zachycená nemoc rozvinula do fáze kastračně rezistentního karcinomu prostaty, nedokážeme. Moderní léčbou jsme ale schopni výrazně prodloužit dobu přežití, i dobu, kdy nebude kvalita života pacienta výrazně ovlivněna,“ říká prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.  Nově vyvinutá léčba má kromě ověřené účinnosti také značně lepší bezpečnostní profil, kdy jsou vedlejší účinky omezeny na minimum. „Moderní léčba prodlužuje život pacientů a umožňuje jim aplikovat účinnou látku bez toho, aby byli hospitalizováni v nemocnici. Klinické studie nových léků pro léčbu kastračně rezistentního karcinomu prostaty prokázaly prodloužení života pacienta až o tři roky. Dřívější léčba přitom dosahovala prodloužení doby života přibližně o 16 měsíců. Současně jsou moderní přípravky podávány ve formě tablet a pacienti tak mohou zůstat v domácím prostředí, což má nezanedbatelný vliv na jejich psychiku,“ uzavírá MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

 

AUDIO: Která léčba rakoviny prostaty pomáhá pacientovi k prodloužení života, to už poví Jana Katolická,  primářka Onkologicko-chirurgického oddělení FN u svaté Anny v Brně.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář