Chemoterapie bez nevolnosti a zvracení? Je to možné!

Tělo vyhublé na kost, neustálé a urputné nevolnosti a zvracení. Takový obraz onkologického pacienta se většině z nás vybaví při slově chemoterapie. Snad v každé rodině nebo sousedství si pamatují na někoho, kdo touto léčbou prošel. A i ti pacienti, kteří se nakonec šťastně vyléčili, často vzpomínali zhruba takto: „Skoro se mi chtělo raději umřít než dál podstupovat takovou léčbu.“

Podobné zkušenosti se vrývají hluboko do paměti a vyprávěním mezi lidmi se šíří mnohem snáz než zprávy pozitivní. A tak široká veřejnost ještě nestačila zaznamenat, že v posledních letech už chemoterapie takovým strašákem být nemusí.
„Onkologická léčba je mezi nemocnými obávaná pro nežádoucí účinky, především pro nevolnost a zvracení. Obavy však již nejsou opodstatněné. V současnosti máme k dispozici dostatečně účinné a dostupné léky, které zmíněné obtíže výrazně zmenší, a ve většině případů dokonce zcela odstraní,“ uvádí prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c., ředitel brněnského Masarykova onkologického ústavu a předseda České onkologické společnosti ČLS JEP.

Zvracení je mechanismus, který chrání naše tělo před vstřebáním jedů požitých ústy. Může se však vyskytovat i v situacích, kdy je neúčelné a škodlivé. A tak je tomu i v průběhu chemoterapeutické onkologické léčby. Nauzeu a zvracení je možné zvládat podáváním takzvaných antiemetik.

Onkologové na možnost antiemetické léčby v praxi ještě ne vždy včas myslí. „Správně za primární úkol považují zničení nádoru, ale někdy mají tendenci podceňovat vedlejší účinky léčby. Berou je jako něco, co k chemoterapii zkrátka patří,“ upozorňuje primářka Radioterapeuticko-onkologického oddělení v Motole a vedoucí tamního Komplexního onkologického centra doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA. „Předcházení komplikacím a jejich potlačování je však nesmírně důležité. Dodržení léčebného schématu, které může být narušeno nesprávně vedenou antiemetickou léčbou, jednoznačně ovlivňuje léčebný výsledek a tím i prognózu pacienta. Dále musím zdůraznit: je velmi žádoucí komplikacím raději předcházet než je potlačovat až poté, co se dostaví. Pacienti si jinak mohou vytvořit reflex, který v nich vyvolá nevolnost třeba už při pouhém telefonátu s lékařem nebo pomyšlení na onkologické oddělení,“ pokračuje doc. Prausová.

Co je užitečné vědět:

 

Dobrá podpůrná léčba (viz factsheet) může zásadně ovlivnit nejen kvalitu života pacienta, ale i výsledky samotné protinádorové léčby; důvodem je lepší spolupráce pacienta, větší pravděpodobnost vytrvání v léčbě či vliv výživy, kterou zvracení samozřejmě narušuje.

Profesor Jiří Vorlíček upozorňuje na to, že mezi pacienty se drží jeden mýtus: projevy nevolnosti jsou přece příznakem správně vedené léčby! Přitom pravdou je pravý opak… „Podcenění podpůrné léčby nauzey a zvracení je jednoznačně hrubou chybou v léčbě maligních nádorů,“ zdůrazňuje předseda české onkologické společnosti a poměrně bez obalu

dodává: „Pokud lékař nechá při chemoterapii nemocného trpět nevolností a zvracením, není zřejmě dostatečně informován o současných možnostech a pravidlech, jak tyto obtíže odstranit nebo jim předcházet.“

Antiemetika jsou k dispozici v rozmanitých lékových formách. Volba konkrétních léků závisí na více faktorech. Výborných výsledků lékaři dosahují použitím takzvané trojkombinace složené ze tří samostatných přípravků. Ta přispívá k tomu, že pacienti mohou být léčeni ambulantně – na infuze cytostatik do nemocnice jen docházet a jinak být ve svém přirozeném prostředí. Komplexní a účinnější ochrana formou trojkombinace oproti dvojkombinaci stojí na jeden cyklus chemoterapie přibližně o 1800 Kč více (hrazeno zdravotním pojištěním), což je částka velmi malá jak ve srovnání s cenou samotné chemoterapie, tak s náklady na hospitalizaci.

Podle doc. Prausové hraje pro pacienty i lékaře v průběhu léčby velmi podstatnou roli onkologická sestra. „To sestry chodí stále mezi pacienty a sledují je. Poznají, zda pacient trpí nauzeou, a pokud ano, mohou něco podniknout. Další důležitou věcí je správná nutrice. Ta musí být sledovaná, protože dobře živený pacient je na chemoterapii mnohem lépe připraven,“ popisuje primářka onkologie v Motole.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář