Světový den boje proti rakovině

Světový den boje proti rakovině, který v roce 2000 vyhlásila Mezinárodní unie proti rakovině (UICC) na 4. únor, je iniciativou, díky níž se mohou její členové, partneři, sponzoři a celý svět sjednotit v boji proti globální epidemii rakoviny. Vytčeného cíle, totiž do roku 2025 snížit výskyt rakoviny a předčasných úmrtí na ni o 25%, lze dosáhnout pouze přispěním každého jednotlivce, organizace a vlády. Liga proti rakovině Praha se veškerou svou činností snaží přispět k dosažení tohoto cíle. Jedním z počinů je pořádání Sympozia pro odbornou i laickou veřejnost načasované právě ke Světovému dni proti rakovině. To letošní se koná 3. února 2014 od 11. hodin v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2. Tématem je prevence plicní rakoviny.  Na programu je představení preventivních programů pro školy přes léčbu závislosti na tabáku, legislativní normy až po chirurgickou léčbu bronchogenního karcinomu.

RIZIKOVÉ FAKTORY KARCINOMU PLIC

„S politováním musíme konstatovat, že za rostoucí výskyt onemocnění v posledních dvaceti letech mohou výhradně ženy. U mužů sledujeme mírný pokles, zatímco podíl žen stále vzrůstá,“ konstatuje předsedkyně Ligy MUDr. Michaela Fridrichová. Mezi rizikové faktory bronchogenního karcinomu patří nejčastěji aktivní i pravidelné pasivní kouření, dále profesionální expozice toxickým látkám, znečištění ovzduší, emise radioaktivních látek, zánětlivá a fibrotická plicní onemocnění, chronická obstrukční plicní nemoc nebo genetická zátěž, uvažuje se i o některých faktorech výživy, to vše zároveň na pozadí určité genetické predispozice.

AUDIO: Předsedkyně Ligy proti rakovině onkoložka Michaela Fridrichová nabádá k tomu, aby mládež nezačala kouřit a žila co nejzdravěji a aby maminky v těhotenství nekouřily.

Přednosta Kliniky pneumologie Nemocnice Na Bulovce MUDr. Norbert Pauk,zdůrazňuje, že „nejvýznamnějším rizikovým faktorem je bezpochyby aktivní kouření, které je podle střízlivých odhadů odpovědné za 30 – 40 % všech úmrtí na rakovinu. V případě karcinomu plic je podíl na vzniku onemocnění dokonce až 90%!“

AUDIO: Přednosta Kliniky pneumologie Nemocnice Na Bulovce Norbert Pauk sdělí nám fakta o rakovině plic a možnou léčbu.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář