Narůstající obezita u dětí je záležitostí dospělých

Na začátku školního roku 2014/2015 proběhl v deseti pražských školách projekt věnovaný prevenci a včasnému záchytu dětské obezity. Realizovalo  jej Centrum prevence, o.s. Někdo může tvrdit, že děti „to přece vyběhají“ nebo „se vytáhnou“. Přesto obezita u dětí stále narůstá. Pokud se v životosprávě dítěte nic nezmění, s velkou pravděpodobností z něj za 10 – 15 let vyroste dospělý jedinec, který má diabetes 2. typu, vysoký krevní tlak, je více ohrožený nádorovými onemocněními…

Výsledkem projektu jsou zajímavá data. „Aby byly výpovědi komplexní, byl realizován na třech úrovních – anonymní dotazník, měření tělesného složení pomocí přístroje InBody230 a edukativní přednášky o výživě a pohybu“, upřesňuje Marie Bahenská, manažerka projektu.

Díky průzkumu teď víme, že žáci jedí většinou 4-5x denně, pravidelně snídá jen 57 % školáků. Věra Boháčová, nutriční terapeutka, která s dětmi diskutovala během seminářů, k tomu dodává: „Na všech navštívených školách byla situace naprosto shodná. Nejčastěji pravidelně snídají žáci prvních a druhých tříd.“ Starší děti, které nesnídají, jako důvod uvádí, že nemají hlad nebo si ráno raději přispí. „Projekt ukázal, že právě skupina dětí druhého stupně, která je již samostatnější, se zásadami správné životosprávy pokulhává, což platí i v oblasti sportu“, uvádí Věra Boháčová.

A jak jedí děti přes den? Přes 60% z nich pravidelně svačí, v 70 % jim chystají svačinu rodiče. Nejčastěji to bývá pečivo, šunka, máslo, ovoce a zelenina. Více než polovina dětí si někdy kupuje svačinu ve školních automatech.

Průzkum se zaměřil i na pitný režim. Většina dětí pije 1-2 litry tekutin denně. Nejčastěji to je voda a neochucené minerálky, voda se šťávou a ovocné čaje. 13 % z respondentů však uvedlo i sladké limonády, 5 % dokonce alkohol a stejné procento i energetické nápoje.

Z měření tělesného složení dětí, vyplynulo, že zvýšené hodnoty BMI byly  u 16 % dívek na prvním a druhém stupni. U chlapců byly vyšší hodnoty v 19 % na prvním stupni a 24 % na druhém stupni. Součástí projektu byla speciální webová aplikace, kde si mohlo každé dítě díky svému unikátnímu kódu v soukromí domova s rodiči stáhnout své výsledky a společně je zhodnotit. „Tímto jsme splnili další z našich cílů tohoto projektu, a to zapojit do něj nejen děti, ale i jejich rodiče a apelovat třeba na ty, kteří nevidí v nadváze svého dítěte žádný problém“, dodává Marie Bahenská.

Důležitým zjištěním je fakt, že rodiče a děti výsledky naměřených tělesných parametrů zajímaly.  Konzultant Poradenského Centra Výživa dětí, RNDr. Pavel Suchánek, k tomu dodává: „Je opravdu nezbytné začít více podporovat pravidelnou pohybovou aktivitu dětí, jinak se situace s hmotností a kondicí našich dětí nezlepší.“

„Projekt byl pilotní fází a organizátoři i odborníci věří, že dojde i na „ostrou“ verzi, neboť je zřejmé, že osvěta v problematice obezity a s ní spojených dalších zdravotních rizik je tématem velice aktuálním.“, uzavírá Marie Bahenská, manažerka projektu.

AUDIO: Marie Bahenská, manažerka projektu o dětské obezitě nás seznámí s některými údaji.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář