Narůstá počet dětských úrazů

I když dětská úmrtnost v důsledku úrazů klesá, počet úrazů stále narůstá. Každý šestý školák má díky úrazům zkušenost s pobytem v nemocnici. MetLife pojišťovna představila Kamaráda, ojedinělý produkt zaměřený na zdraví a vzdělání dítěte.

Nejrizikovější skupinou, která potřebuje lékařské ošetření, jsou děti ve věku 13-14 let. Častěji úrazy mají chlapci, což souvisí s jejich temperamentem.
Mezi nejrizikovější období patří prázdniny. Ratolesti volný čas tráví venku na ulici, nebo v přírodě, často bez dohledu dospělých. Kamarád nabízí rodičům jasnou výhodu, při úrazech vzniklých o prázdninách nabízí následně až dvojnásobné plnění. Dalším prostředím, kde si děti často způsobují úrazy je škola. Více než polovina školních úrazů vzniká při tělocviku.

 

AUDIO: Pediatrička Petra Krásničanová z nemocnice Na Bulovce upozorní na nebezpečí dětských úrazů a jak jim čelit.  

Nejčastějšími dětskými zraněními jsou pády, otravy, opaření a popálení, elektrický proud, tonutí, napadení zvířetem nebo jinou osobou, zasažení nebo zachycení předmětem či přístrojem a zvláštní kategorii zaujímají dopravní úrazy. „Od vzniku samostatné České republiky do konce roku 2013 bylo na silnicích v Česku zabito 719 dětí! Nejtragičtější, z pohledu úmrtí dětí, byl rok 1994, kdy bylo usmrceno 75 juniorů, naopak nejméně, konkrétně 8 dětí, zemřelo loni,“ řekl Roman Budský z Ministerstva dopravy, oddělení BESIP. Statistiky také odhalily, že stoupá počet úrazů způsobených mladými řidiči. Příčinou je nezkušenost a i nezralost, časté přeceňování vlastních schopností a rychlá, agresivní jízda. Velký podíl má nepoužívání ochranných pomůcek, jakými jsou například přilby pro cyklisty, reflexní prvky nebo bezpečnostní pásy v dopravních prostředcích. „Jsme rádi, že jsme navázali spolupráci s BESIPem, který má v dopravní edukaci dlouholeté zkušenosti,“ říká Daniel Martínek, generální ředitel MetLife pojišťovny. „Společně s BESIPEem vydáme v nejbližší době zbrusu nový pracovní sešit dopravní výchovy pro děti ve věku 5-8 let a také vyrobíme sady reflexních dopravních pomůcek, které děti účinně chrání v silničním provozu. Na jaře nás pak čeká série dopravně-osvětových akcí po celé České republice.“  

Dospělí by měli dítě naučit rozpoznávat riziková místa, předměty a situace a vysvětlit mu, co se může stát, když bude neopatrné. Je důležité vytvořit svým potomkům bezpečné prostředí,nejen doma, ale např. na hřištích.

 

AUDIO: Jak své dvě děti chrání herečka Alice Bendová?

 

Kamarád zajišťuje komplexní ochranu dítěte od drobných úrazů až po krytí vážných úrazů a závažných onemocnění. „Ať se stane cokoliv, je prvořadé soustředit se na léčbu a zotavení dítěte a neřešit nedostatek financí. Pojistné plnění u trvalých následků úrazů může dosáhnout až 12 milionů korun, u méně závažných úrazů bez trvalých následků až 600 000 korun,“ zdůraznila Ivana Gerliczy, ředitelka produktového oddělení MetLife pojišťovny.

Při úmrtí dospělého pojišťovna převezme placení pojistného a dítěti se začne vyplácet pravidelné roční stipendium 50 tisíc Kč až do konce pojištění, které se každý rok navyšuje o 3 %. MetLife připravil také asistenční službu, která neslouží jako pouhá infolinka. Zároveň chce být klientům společníkem, který například při hospitalizaci rodiče zorganizuje a uhradí hlídaní dítěte či úklid domácnosti nebo při nemoci či úrazu dítěte zabezpečí nákup léků či dovoz jídla.

 

AUDIO: Karin Dvořáková ze společnosti MetLife představí pojištění pro děti Kamarád  a Roman Budský z Besipu  nabádá k prevenci proti dopravním nehodám.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář