Robotický operační systém je dokonalejší a bezpečnější

Robotický chirurgický systém dokáže úspěšně operovat v místech ,která jsou rukám operatérů jen velmi těžko dostupná. Je také šetrnější k pacientům a zkracuje dobu hospitalizace.

 

Chirurg pomocí speciálního zařízení, přenáší pohyb svých rukou/prstů,  online bez přímého doteku pacienta přes důmyslný systém ovladačů. Chirurg celou dobu sleduje průběh operace v zobrazení 3D / HD ve zvětšení minimálně 10x.

 

Podstatná rozhodnutí během operace jsou stále na straně chirurga – operatéra. Ten využívá možnosti robotických ramen ke zdokonalení přesnosti svých pohybů.  Systém da Vinci se skládá až ze čtyř pohyblivých ramen, přičemž jedno z těchto ramen má na svém konci umístěnou kameru, která snímá veškeré dění v operované oblasti. Ostatní ramena mají ohebné konce a lze s nimi narozdíl od laparoskopických nástrojů operovat i v těžko přístupných oblastech. Další částí je pracoviště osoby provádějící operativní zákrok, tzv. ovládací konzole, která může být umístěna mimo operační sál. Lékař – operatér odtud pomocí „joysticků“ řídí pohyby příslušných ramen. Tento systém dobře simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Pomocí stereoskopického zobrazovacího kanálu chirurg sleduje na monitoru třírozměrné operační pole, které lze při zachování dostatečného rozlišení až 15x přiblížit. Díky tomu má o dění v operovaném místě a jeho okolí dokonalý přehled. Operace probíhá skrz miniaturní vpichy v kůži pacienta (tzv. laparoskopicky). Každý pohyb je zpracován softwarem počítače, což zajišťuje v těle pacienta přesnou a bezpečnou manipulaci s chirurgickými nástroji.

 

Výkony

 

V současné době jsou prováděny různé tipy robotických operací.  Jde o těžko přístupná místa – např. malá pánev, hrudník, nebezpečné oblasti výkonu- např. oblast velkých cév atd.
Nejvíce rozšířené robotické operace jsou v oblastech Urologie- operace prostaty, ledvin, Gynekologie- operace dělohy, břišní chirurgie- operace tlustého střeva a dalších jako je hrudní, cévní chirurgie, ORL atd.

 

AUDIO: Nejčastěji se robot využívá v urologii, to nám potvrdil Ivan Kolombo z Urologické kliniky FN Královské Vinohrady.

 

Systémy da Vinci umožňují chirurgovi maximální možnou přesnost výkonu v prostoru, který je velmi nepřehledný- např. malá pánev nebo v oblasti velkých cév- např. kolem aorty. Chirurg tak může velmi jemně definovat a selektovat struktury, které při jiných tipech zákroků nemůže tak dobře vidět.

 

AUDIO: Nový robotický systém představí  specialista  Antonín Stehlík.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář