Rozhovor o cholesterolu s docentem Michalem Vráblíkem

O cholesterolu v krvi jsme si povídali s doc. MUDr. Michalem Vrablíkem, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, předsedou společnosti pro aterosklerózu (ČSAT), která sdružuje lékaře zaměřené na léčbu vysokého cholesterolu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář