Rakovina močového měchýře. Zpozornět by měli zejména kuřáci a muži nad 65 let

Moč a její barva je téma, o kterém se nemluví. Ale mělo by. Tělní tekutina, která provází každého z nás, každý den, od útlého dětství až po stáří, nám totiž může poskytnout důležité informace o našem zdravotním stavu. Změna barvy moči může být průvodním jevem různých onemocnění, a to dokonce i rakoviny močového měchýře, která je devátým nejčastějším nádorovým onemocněním na světě. I proto vznikl projekt „Když na barvě záleží…“, jehož cílem je upozornit na často opomíjený, ale důležitý lidský orgán – močový měchýř – a s ním spojené zdravotní problémy a možnosti jejich časné diagnostiky.

U močení by měli zpozornět zejména kuřáci a muži nad 65 let

Až 80 % případů rakoviny močového měchýře je spojováno s vlivem životního prostředí. Mezi skupiny ohrožené onemocněním patří mimo jiné i řidiči z povolání nebo automechanici, dále lidé pracující s rozpouštědly nebo lidé, kteří jsou vystaveni působení výfukových plynů. Největším rizikovým faktorem je ale jednoznačně kouření. Riziko rozvoje onemocnění u kuřáků je až šestkrát vyšší než
u nekuřáků.

Obecně by se dalo říci, že muži jsou až třikrát více ohroženi rakovinou močového měchýře než ženy. Nádor se nejčastěji vyskytuje u osob nad 65 let věku. Z pohledu lokální incidence jsou na tom nejhůře Praha, Plzeňský, Liberecký a Ústecký kraj s incidencí nad 21 případů na 100 000 osob,“ říká odborný garant projektu „Když na barvě záleží…“, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.,přednosta Urologické kliniky FN Motol a předseda České urologické společnosti ČLS JEP.

Nádor močového měchýře

Krev v moči (hematurie) coby první varovný signál

Lidé by si v rámci kontroly svého zdraví měli všímat nejen změněné barvy moči, ale i případných dalších abnormalit, jako je například výskyt jejího zákalu, atypického zápachu, změněného množství moči – jak nadměrného, tak příliš malého –, dále nucení na močení, pálení při něm apod. „Nález krve v moči může znamenat závažné onemocnění, proto se nesmí podcenit. Pacient by měl jednoznačně navštívit svého praktického lékaře, který provede základní chemické vyšetření moči a doporučí následné vyšetření internistou či urologem,“doporučuje prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. z Ústavu klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň.

AUDIO rozhovor: Jak se nás rakovina močového měchýře týká, k tomu už více poví profesor Marek Babjuk a pacient Marek.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář