Rozhovor s lékařkami na téma reprodukční medicíny

Nově narozených dětí v České republice je málo a naše populace pomalu stárne. Každý 6tý partnerský pár má problém s početím. Přibližně 15 až 20% žen zůstává bezdětných. Pětina mladých lidí plánuje pouze jedno dítě a 3% nechtějí mít děti vůbec. Přitom fyziologicky nejvhodnější věk žen na porod prvního dítěte je 20-26 let.

AUDIO rozhovor: Více se dozvíte v rozhovoru Šárky Málkové s MUDr.Jitkou Řezáčovou a s RNDr.Janou Rutarovou.

 

Těhotenství po asistované reprodukci je problematikou posledních 40 let. Příčiny snížení plodnosti jsou mnohé jak mateřské, otcovské, tak i vlivy prostředí. „Každoročně se u nás po léčbě poruch plodnosti narodí přibližně 8% z celkového počtu porozených dětí a z toho více než 3% po technikách asistované reprodukce. Ve světě se po asistované reprodukci do roku 2016 narodilo již více než 6 milionů dětí,“ říká MUDr. Jitka Řezáčová z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí a autorka nové knihy Reprodukční medicína.

O páry s poruchou plodnosti se v České republice v současnosti stará 46 center asistované reprodukce. Jen v Praze je to 15 pracovišť.  Naše pojišťovny hradí řádně pojištěným ženám do 39. let 4 cykly in vitro fertilisace s embryotransferem (IVF-ET) a to v případě, že se v prvních dvou cyklech vpraví do dělohy pouze jedno embryo. V případě, že se provede transfer dvou nebo více embryí, pak jsou hrazeny pouze tři cykly. Snahou je předejít vícečetné graviditě, která přináší významně vyšší riziko pro matku i plod a je pro pojišťovny nákladná.

Vajíčka a spermie je třeba zpracovat tzn. promýt, očistit, zhodnotit jejich počet a kvalitu a vybrat techniku oplození tak, aby pár získal co největší počet embryí. „Vajíčka se oplozují buď přidáním spermií do kultivační misky nebo přímým vpíchnutím jednotlivé spermie do zralého vajíčka. Tato technika se nazývá intracytoplazmatická injekce spermie – ICSI a provádí se pomocí tenkých jehel na mikromanipulátoru zavěšeném na mikroskopu. Oplozená vajíčka jsou umístěna v živném roztoku v inkubátorech s řízenou atmosférou a stálou teplotou 37°C. V dalších dnech embryolog kontroluje vývoj embryí, pravidelnost dělení a jeho správné načasování. K tomu je možné využívat různé moderní kamerové systémy a zobrazovací techniky, aby výběr embrya byl optimální a objektivní. Po 48ti až 120ti hodinách je nejlepší embryo přeneseno do dělohy pacientky. Embryolog nasaje vybrané embryo do tenkého katetru a lékař ho zavede do dělohy,“ popsala RNDr. Jana Rutarová, Ph.D. z Ústavu pro péči o matku a dítě.

Pokud v kultivaci zbývají další kvalitní embrya, je možné je na přání páru zamrazit a uchovat pro další použití.

Pro těhotenství po asistované reprodukci je typický vyšší věk rodičů, vyšší riziko těhotenských komplikací a častější výskyt vícečetných gravidit. Na druhou stranu se techniky používané v IVF během let postupně optimalizují.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář