Rozhovor s pacienty i lékařem o zákeřnosti meningokokové infekce

Meningokoková infekce může postihnout kohokoliv – od kojenců, po dospělé. Napadá ochranné obaly mozku a míchy, které se nazývají meningy. Je nepředvídatelná, postupuje velmi rychle a často vede až k úmrtí. Nejúčinnější ochranou proti nákaze je očkování. Jak upozorňuje Státní zdravotní ústav, pokud nebudou meningokokové vakcíny více zařazovány do očkovacích kalendářů, bude proočkovanost populace nízká a nebude možné spoléhat se na kolektivní imunitu, kdy jsou ochráněni i neočkovaní jedinci. Světový den proti meningitidě se koná 24. dubna. Jeho cílem je zvýšit povědomí lidí o této zákeřné nemoci a o možnostech její prevence.

Poslechněte si rozhovor

 

Meningokoková meningitida se přenáší z osoby na osobu kapénkovou infekcí, což je obzvlášť rizikové vzhledem k tomu, že někteří lidé mohou bakterii pouze šířit, aniž by se u nich infekce projevila. Pokud nemoc propukne, při prvních 4 až 8 hodinách připomíná chřipku – nemocný má horečku, pociťuje bolest hlavy, krku, nemá chuť k jídlu. Během 12 – 15 hodin se dostavuje například ztuhlost šíje, světloplachost a v poslední fázi od 15 do 24 hodin od propuknutí nastává zmatenost, křeče, bezvědomí a případně až úmrtí v důsledku septického šoku. Čím včasnější je lékařská pomoc a nasazení antibiotik, tím větší šance pacient má. Bohužel – pro své počáteční nespecifické symptomy může být onemocnění pozdě diagnostikováno. Jak popisuje MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce: „Ani při rychlé a včasné léčbě se nemocného nemusí podařit zachránit. Pacient, ať již dospělý nebo dítě, se do nemocnice dostává zpravidla po několika hodinách trvání nemoci v těžkém šokovém stavu.“ A doplňuje příklad z nedávné doby: „Dvouletý chlapec měl potíže od večera předchozího dne, byl vyšetřen na pohotovosti kolem půlnoci, lékaři zde konstatovali pouze horečku, ale ráno ho již matka nalezla v těžkém stavu s poruchou vědomí. V 7:40 byla zahájena léčba na našem pracovišti, ale přesto během dopoledne zemřel.“

Věděli jste, že:

–          Meningokoková infekce má rychlý průběh? I přes lékařskou pomoc na ni průměrně 1 z 10 nakažených zemře a 2 z 10 končí s trvalými následky, jakými může být amputace končetin, poruchy zraku nebo sluchu, kognitivní poruchy a motorický deficit, zjizvení kůže.

–          Příznaky meningitidy mohou připomínat chřipku, což ztěžuje diagnózu onemocnění?

–          Až 24 % dospívajících a mladých dospělých jsou nosiči bakterie bez projevu příznaků?

Ohrožená skupina – mladí dospělí

Obzvlášť ohroženou skupinou jsou malé děti do čtyř let a dospívající či mladí dospělí ve věku 15 – 24 let – ti především vzhledem k „rizikovému“ chování, jakým je zdržování se v přelidněných prostorách (koncerty, kluby), kouření, líbání, sdílení nápojů atd. V populaci mladší 65 let je navíc v rámci skupiny adolescentů zaznamenána nejvyšší úmrtnost vyvolaná touto nemocí. Kromě toho jsou adolescenti nejčastějšími nosiči a pravděpodobně největším zdrojem infekce pro ostatní věkové skupiny.

Situace v ČR a ve světě

Dle zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ byl v roce 2017 zjištěn v České republice vzestup počtu meningitid oproti předchozímu roku: celkem 68 oproti 43. Z 68 onemocnění 10 skončilo úmrtím – celková úmrtnost v roce 2017 tak stoupla ve srovnání s předchozím rokem z 13,9 % na 14,7 %. Pět úmrtí bylo způsobeno séroskupinou B a pět séroskupinou C, proti kterým existují vakcíny. Celosvětově meningokoková meningitida postihuje ročně kolem 2,8 milionů lidí a až 90 % těchto případů je způsobeno séroskupinami, proti kterým jsou dostupné vakcíny.

Očkování

V posledních letech již máme v ČR k dispozici vakcíny, které pokrývají nejčastější skupiny bakterií meningokoka – jedny pokrývají bakterie typu A,C,W,Y a druhé typ B. Očkovat lze osoby v jakémkoliv věku. Primářka Hana Roháčová doporučuje poradit se s lékařem, které vakcíny by byly vhodné pro vaši rodinu.

Od ledna 2018 je v ČR k dispozici další očkovací látka proti meningokokům skupiny B, která je určena především pro skupinu dospívajících – respektive pro děti od 10 let věku a dospělé. „Nutno konstatovat, že ačkoliv jsou známy nejohroženější věkové skupiny pro onemocnění meningokokem, může člověk onemocnět v kterémkoliv věku. Proto je vhodné zvážit očkování i u osob ve zvýšeném riziku – jako jsou například zdravotníci, učitelé a podobně,“ doplňuje primářka Roháčová. Na vakcíny přispívají pojišťovny až do výše 2500 Kč.

Věděli jste, že:

  • Meningokoková infekce má rychlý průběh? I přes lékařskou pomoc na ni průměrně 1 z 10 nakažených zemře a 2 z 10 končí s trvalými následky, jakými může být amputace končetin, poruchy zraku nebo sluchu, kognitivní poruchy a motorický deficit, zjizvení kůže.
  • Příznaky meningitidy mohou připomínat chřipku, což ztěžuje diagnózu onemocnění?
  • Až 24 % dospívajících a mladých dospělých jsou nosiči bakterie bez projevu příznaků?

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář