Projevy a příčiny roztroušené sklerózy

V České republice v posledních letech přibývá pacientů s roztroušenou sklerózou, uvádí se, že jich je 17-19 000 obyvatel. V souvislosti se „sklerózou“ panuje mýtus, že se toto onemocnění týká především starších lidí, opak je však pravdou, roztroušená skleróza je onemocnění, které postihuje nejčastěji lidi ve věkovém rozmezí 20-40 let, početnější skupinou s tímto onemocnění jsou ženy, které se musejí s nemocí vyrovnávat dvakrát častěji než muži. Dalším omylem je domněnka, že hlavním projevem sklerózy je zapomínání.

 

Roztroušená skleróza je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, v němž se uplatňují tzv. autoagresivní imunitní mechanismy (imunitní systém bojuje proti některým molekulám vlastního nervového systému jako by to byl nepřítel).

 

Projevy- kdy navštívit lékaře?

 

Roztroušená skleróza je onemocnění, u kterého je velmi důležitá včasná diagnóza. Pokud je nemoc odhalena již v jejím počátku, je možné zmírnit její průběh a eliminovat její dopad. Často se však stává, že pacienti nerozpoznají projevy nemoci, a tudíž není nemoc diagnostikována včas. Jaké symptomy jsou signifikantní pro roztroušenou sklerózu a kdy bychom měli vyhledat lékařskou pomoc?  Roztroušená skleróza se může projevovat poruchami vidění, kdy pacienti trpí tzv. diplopií, což je dvojité vidění, dále mohou mít problémy se zaostřováním, vidí mlhavě a také se objevuje bolest očí. Dalším typickým příznakem je porucha hybnosti jedné nebo více končetin a problémy s koordinací pohybů. Pacienti s roztroušenou sklerózou hovoří také o časté únavě, jejíž příčina je zpočátku nejasná. Pozornost bychom měli věnovat také poruchám citlivosti, které nemusejí mít objektivní korelát (brnění, ztráta citlivosti). Dále bychom měli zbystřit pozornost v momentě, kdy pociťujeme při předklonu hlavy „štípání“ podobné elektrickým výbojům, které prochází podél páteře. Nemoc se může projevovat také poruchou vyprazdňování stolice nebo moči. Vývoji těchto příznaků často předchází stres nebo únavu. Pokud tyto příznaky trvají déle než 24 hodin, měli bychom vyhledat svého praktického lékaře. Včasná diagnóza je opravdu velmi důležitá pro ovlivnění dalšího průběhu onemocnění. Čím dříve je pacient správně diagnostikován, tím dříve může být nasazena účinná biologická léčba, která sníží počet atak, zpomalí progresi nemoci a následnou disabilitu. V současnosti je možné nasadit moderní léčbu již v případě prvního klinicky izolovaného syndromu, kdy léčba vede k oddálení vzniku klinicky definované roztroušené sklerózy.

 

Na jaké lékaře se obrátit?

 

Pokud se vyskytují tyto příznaky v pravidelných intervalech a navíc jsou kombinované, pak by pacienti měli informovat svého praktického lékaře, který je poté případně pošle k neurologovi, který stanoví diagnózu. Při těchto příznacích a jejich kombinacích je totiž prioritní provést neurologické vyšetření, které diagnózu roztroušené sklerózy potvrdí nebo vyvrátí. V České republice j v současné době 15 center, které se specializují na diagnózu a léčbu roztroušené sklerózy. Nezbytná pro diagnózu je magnetická rezonance mozku a dalším vyšetřením je analýza mozkomíšního moku, na základě které je určen rozsah choroby a poté také léčba. V centrech RS je poskytována pacientům komplexní péče včetně psychoterapie, rehabilitace, lékaři neurologové spolupracují s urology, gynekology u pacientek plánujících těhotenství i ostatních specialistů. S injekční léčbou pomáhají pacientům specialistky programů podpory pacientů, které zaručují pečlivé zaškolení injekční aplikace i v průběhu nemoci případné řešení nežádoucích účinků spojených s touto dlouhodobou léčbou.

 

Co je příčinou vzniku roztroušené sklerózy?

 

Příčiny onemocnění nejsou doposud zcela objasněny, jedná se většinou o kombinaci několika faktorů. Jedním z nich je genetické nastavení imunitního systému. Na rozvinutí choroby může mít vliv dlouhotrvající infekce, nedostatek vitamínu D nebo kouření.

 

Více informací naleznete na www.rskompas.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář