Stovky plicních lékařů se sjedou do Brna

Transplantace plic, astma, chronická obstrukční plicní nemoc, tuberkulóza, onkologická onemocnění – o těchto a dalších závažných tématech bude mluvit více než 500 českých a slovenských plicních lékařů. Tuto středu se sjedou do Brna na XIX. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti.

„Obor pneumologie jde rychle kupředu, přibývá nových léčebných postupů a léků. Na plicní nemoci v Evropě ročně zemře 600 tisíc lidí a více než polovinu těchto úmrtí způsobí rakovina plic nebo chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN. Našim pacientům chceme přinášet tu nejmodernější léčbu, a proto v rámci kongresu sdílíme novinky z našeho oboru,“ uvedla za pořadatele prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno a LF MU.

 

Rakovina plic, astma, CHOPN a další respirační choroby v České republice zabijí ročně více než 10 tisíc lidí. Plicní lékaři se budou bavit, jak toto číslo snížit a dostat k pacientům účinnou léčbu v krátkém čase. „V tom nám významně pomáhají klinické registry, které fungují pod Ústavem biostatiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (IBA MU). Podrobně mapují pacienty a průběh léčby u onemocnění, mezi která patří těžké bronchiální astma, CHOPN, nemalobuněčný karcinom plic, idiopatická plicní fibróza a další,“ doplnila profesorka Skřičková.

 

Letošní kongres je unikátní i podpisem asociační dohody s evropskou profesní organizací ERS (European Respiratory Society). Lékaři, kteří jsou členy České pneumologické a  ftizeologické společnosti se tak automaticky stávají členy Evropské respirační společnosti. „Dostaneme se tak snáze k odborným zahraničním publikacím, nejnovějším doporučeným postupům či profesním časopisům,“ dodala profesorka Skřičková.

 

„ERS nabídla podobné členství i jiným národním organizacím, a to nejen v Evropě. Význam ČPFS i samotné ERS tak nabývá mnohem větších rozměrů a dokumentuje potřebu více upozorňovat na problematiku plicních nemocí po celém světě. Je to logické, vždyť z deseti nejzávažnějších nemocí s nejvyšší úmrtností jsou čtyři nemoci plic. Propojení v tomto smyslu povede k mnohem rychlejší aplikaci moderních diagnostických a léčebných metod a realizaci preventivních opatření,“ dodal prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.
V rámci kongresu proběhne praktický workshop s názvem Posturální dechový trénink u poruch dýchání, kde si lékaři a sestry vyzkouší, jak trénovat dýchání u pacientů s obstrukcí. Kongres začíná 17. června od 14 hodin v brněnském hotelu Voroněž a potrvá do odpoledne 19. června.

O společnosti ČPFS
Odborná společnost plicních lékařů, která garantuje komplexní péči o všechny plicní nemoci včetně TBC. Je součásti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, vzdělává odbornou i laickou veřejnost, organizuje odborná setkání a provádí vědeckou činnost. Péči o TBC zajišťuje komplexně včetně diagnostiky, léčby, prevence i provádění epidemiologických šetření. Více informací na www.pneumologie.cz.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář