Všeobecná fakultní nemocnice hospodařila v roce 2012 s přebytkem

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze patří mezi největší nemocnice v České republice a její významné postavení v českém zdravotnictví dokládají i aktuální čísla a data. Lékaři zde v roce 2012 ambulantně ošetřili 1,467 milionů pacientů a dalších více než 55 tisíc jich hospitalizovali. Provoz nemocnice vyšel za loňský rok na 6,8 miliard korun a přes ekonomickou situaci se podařilo vedení nemocnice zajistit vyrovnané hospodaření s mírným přebytkem ve výši 1,68 milionů korun.

Všeobecná fakultní nemocnice poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků. Ve vazbě na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze velkou základnou vědy a výzkumu pro celé české zdravotnictví.

 

„Naše nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny u nás a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v České republice,“ zdůrazňuje ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Dana Jurásková, a dodává: „Jsem velmi ráda, že se nám přes nepříznivé ekonomické podmínky podařilo udržet v roce 2012 vyrovnané hospodaření a můžeme tak pacientům poskytovat moderní a kvalitní péči a zároveň postupně modernizovat naše provozy.“

Přestože se péče o pacienty ve Všeobecné fakultní nemocnici zaměřuje na široké spektrum diagnostických a léčebných programů, jsou pro VFN dlouhodobě klíčové zejména diagnostika a léčba nádorových onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění, metabolických onemocnění, chorob krve a krvetvorných orgánů, péče o matku a dítě, traumatologická péče a péče o pacienty s onemocněním nervové soustavy a duševními chorobami.

 

V roce 2012 realizovala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze několik investičních akcí, které významným způsobem přispívají k zlepšení, případně k rozšíření poskytované léčebné a diagnostické péče. Podařilo se otevřít nové pracoviště angio-CT umístěné na II. chirurgické klinice, zrekonstruované Centrum asistované reprodukce na Gynekologicko-porodnické klinice, proběhla komplexní rekonstrukce lůžkového oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Ambulantní část I. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění se přestěhovala do rekonstruovaných prostor Fakultní polikliniky.

 

Všeobecná fakultní nemocnice má pro pacienty k dispozici celkem 1 539 lůžek, přičemž 231 z nich je určeno pro intenzivní péči. Jejich výtěžnost činila v roce 2012 76,5 procent. Průměrná ošetřovací doba činila 5 dnů. Celkový počet ošetřovacích dnů dosáhl v roce 2012 hodnoty 383 064.

 

www.vfn.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář