Zlepšit chod nemocnice můžete nyní i Vy?

Zažil to asi každý z nás…pokud ne pobyt v nemocnici, tak alespoň návštěvu. „Špatné značení, nevhodný přístup personálu či výhrady ke stravě. I to byl důvod, proč před osmi lety vznikl celostátní projekt Nejlepší nemocnice v ČR“, říká předseda Daniel Vavřina z neziskové organizace HealthCare Institute. Chcete-li i Vy, ovlivnit chod své nemocnice, vyjádřete svůj názor nejpozději do 30. září 2013 prostřednictvím dotazníku, který je k dostání v tištěné podobě
v  nemocnicích nebo na webových stránkách www.hc-institute.org.

Trocha čísel začátkem

 

Průzkum Nemocnice ČR probíhá již 8. rokem a za tu dobu svůj názor vyjádřilo více než 217 000 respondentů ze 157 nemocnic v České republice. Pacient v anonymním dotazníku odpovídá na 28 otázek, které jsou zaměřeny na jeho spokojenost v dané nemocnici. Podíváme-li se na výsledky jednotlivých ročníků průzkumu, můžeme konstatovat, že respondenti nemají problém pojmenovat nejenom nedostatky, ale umí také i pochválit. Zřetelné to je např. v otázce týkající se informování pacienta lékařem a vysvětlení mu dalšího postupu léčby, kdy se od začátku tohoto projektu spokojenost zlepšila o celých 20 %. Vysvětlit pacientovi možná rizika léčby umělo v roce 2011 celkem 81 % lékařského personálu. Po minulém šetření (v roce 2012) se tato komunikace vylepšila o další 4 %. Respondenti na sebe také prozradili, že výběr nemocnice je pro ně důležitý nejenom lokalitou (celých 49 % pacientů), ale také kvalitou lékaře. Problémem je pořád strava. Situace se sice zlepšuje, ovšem reakce respondentů v oblasti zlepšení napovídá, že je to dlouhodobější úkol pro většinu nemocnic.

Na uvedených příkladech je zřejmé, a to je i cílem projektu „Nejlepší nemocnice ČR“, že funguje zpětná vazba mezi pacientem a personálem.

Snad už pouze minulost

 

Velké horečky, nemocnice, noční příjem, kdy člověk měl pocit, že lékaře na pohotovosti obtěžuje. Nechají si Vás tam, jelikož je Váš stav akutní. Pokoje přeplněné, proto Vás uloží na více lůžkový pokoj, kde má každý jiné zdravotní problémy. Je Vám zle, ještě se k tomu všemu ani nevyspíte. Popletou Vám medikaci, kterou máte, jako chronicky nemocný. Stěžujete si, ale nic Vám to není platné. „Neúspěšná léčba trvala měsíc, až po převezení do jiné nemocnice, kde byl příjemný personál a fungovala zde komunikace, jsem šla za 3 dny domů“, říká pacientka Ivana P. Jeden z mnoha příběhů, který si pacient i po těch deseti letech velmi dobře pamatuje. „Mít možnost v té době hodnotit nemocnice, tak jako dnes, nedostala by nejlepší známku.“ dodává. „Když je Vám špatně, nikdo Vám neumí pomoci a máte pocit, že personál obtěžujete, to Vám taky nepřidá“ uzavírá své hodnocení. S tím, že chování personálu je stejně důležitou součástí, která má velký vliv na uzdravení, souhlasí hodně odborníků. „Ne nadarmo se říká, že někdy i vlídné slovo uzdraví“ doplňuje předseda Daniel Vavřina.

„Snažíme se do „hry“ zapojit co nejvíce lékařů, ošetřujícího personálu i pacientů českých nemocnic. Výsledky průzkumu spokojenosti od HealthCare Institute jsou každoročně předkládány ředitelům a TOP managementu nemocnic, se kterými se následně snažíme diskutovat o nasazování nových manažerských přístupů a zlepšení nedostatků, které z hlasování vzešli,“ uzavírá Daniel Vavřina.

Je to tak jednoduché!

 

Jste například maminka a jdete k porodu? Odvezli Vaši babičku najednou do nemocnice? Byl jste na krátkodobé hospitalizaci? Dotazník spokojenosti pacientů si vyžádejte u zdravotního personálu nebo jej vyplňte v pohodlí doma na internetových stránkách www.hc-institute.org. Je to jeden z nelevnějších nástrojů, jak dát najevo, co Vás trápí a vyzdvihnout to, co se Vám líbí.

 

Celý projekt bude trvat do 30. září 2013. Po vyhodnocení budou opět všechna data představena ředitelům, TOP managementu nemocnic i široké veřejnosti.

Více informací naleznete na:
www.hc-institute.org
Daniel Vavřina – předseda organizace HealthCare Institute

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář