Zdravé dětské zoubky – nepodceňujte význam péče

Péče o mléčné zuby malých pacientů se v dnešní době stává velmi diskutovaným tématem. Zažitý mýtus, že o dočasné zoubky není potřeba se starat, protože stejně vypadnou a narostou nové, už dávno není pravdou. „Je třeba si uvědomit, že dočasné zuby jsou sice první a dojde k jejich výměně, ale to, jak se o ně děti a jejich rodiče starají, má vliv na celkový komfort dítěte a zdravost trvalých zubů. Proto bychom se měli společnou spoluprací dentálního týmu, rodičů a dětí o dočasné zoubky starat a nezanedbávat je,“ vysvětluje MUDr. Eva Dandová ze Zubní ordinace MUDr. Smrčka.

Dočasný, mléčný chrup, se skládá z dvaceti zubů. U dětí se začíná prořezávat okolo 6. měsíce věku a všechny zoubky se prořežou do 2,5 – 3 let. Rychlost a posloupnost prořezávání je velmi individuální, a proto se maminky nemusí lekat, když jejich dítko nespadá přesně do tabulkového rozmezí. Zhruba od 6. roku se začínají prořezávat zuby stálé, dospělé.

Dočasný chrup slouží dětem především ke žvýkání, kousání a ukusování, dále k mluvení, tvorbě hlásek (např. v), správnému dýchání a samozřejmě esteticky dotváří výraz a úsměv.  Neodmyslitelnou úlohu však plní pro zuby stálé. Zdravé dočasné zuby formují čelist a udržují místo pro správné prořezávání zubů stálých.

Mléčný chrup mohou trápit stejné neduhy jako chrup stálý. Dětské zoubky postihuje, stejně jako ty trvalé, zubní kámen. Nejčastějším problémem však jsou zubní kazy a záněty dásní způsobené špatnou ústní hygienou. Musíme si uvědomit, že děti mívají nejrůznější zlozvyky a  je třeba je jich brzy odnaučit. V útlém věku může jít o  dumlání palce nebo dlouhodobé dumlání dudlíku, které může způsobit vyklonění předních zubů směrem ven. Později ve věku předškolním a školním se hlavním nepřítelem zdravých dětských zubů stávají sladkosti. Málokterý rodič odepře žadonícímu dítěti nějakou tu dobrotu, ideálním kompromisem jsou například žvýkačky bez cukru, které odstraňují zbytky jídla a podporují produkci slin, čímž napomáhají vyrovnávat pH v ústech, a bránit tak vzniku zubního kazu.

Pro zajištění zdravého úsměvu vašich ratolestí není potřeba jen dbát na odstranění zlozvyků, ale také na vybudování správných návyků jako pravidelné čištění zubů dvakrát denně. Důraz je třeba klást na správné čištění, používání zubních pomůcek, dentální nitě, mezizubních kartáčků, správné zubní pasty i na žvýkání žvýkaček bez cukru. „Při zanedbání péče o první zoubky hrozí deformace tvaru a barvy stálého zubu. Neošetřený zubní kaz může způsobit infekci, a tím pak zadělat na zvýšenou kazivost stálých zubů se všemi důsledky. Zapříčinit může i opožděné a nefyziologické prořezávání zubů, a tím ortodontické vady, dále zánět dásní a celkově pro organismus chronické infekce v těle. Z toho důvodu by nedílnou součástí péče o dětské zoubky měla být pravidelná návštěva zubního lékaře, popř. dentální hygienistky,“ objasňuje MUDr. Eva Dandová. K problematice dětských zoubků dodává: „V zubní ordinaci se snažíme maminkám vysvětlit, proč jsou dočasné zoubky tak potřebné. Co se malý pacient v zubní ordinaci a doma naučí, se mu vryje do paměti a stane se jeho normální, zcela přirozenou součástí života.“

Patero pro rodiče

Své dítě přiveďte k zubnímu lékaři na první vyšetření po prořezání prvního zoubku. Na preventivní prohlídku choďte s dítětem k zubnímu lékaři každých 6 měsíců. Lékaři vždy předložte Zubní průkaz dítěte!

Zubní kaz je infekční onemocnění! Proto pokud možno neolizujte dítěti lžičku ani dudlík, můžete přenést do jeho ústní dutiny kazotvorné bakterie.

Dětská ústa začněte čistit od prořezání prvního zoubku, dítěti při čištění zubů pomáhejte minimálně do 10 let věku. Důležitá je důslednost a pravidelnost!

Nikdy nepodávejte dítěti po večerním čištění zubů žádnou potravu nebo nápoj obsahující cukr, a to ani mléčný. Pozor na stravovací a pitný režim během dne! Naučte dítě pít čistou vodu.

Požívejte k čištění zubů dítěte vhodnou dětskou pastu s fluoridy. Starší děti by měly ústní hygienu doplnit použitím vhodné ústní vody. Pokud nemohou použít po jídle a pití kartáček, zdravé zuby jim pomůže udržet žvýkání žvýkaček bez cukru.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář