ADHD není žádná katastrofa a dá se řešit

ADHD je dnes velmi často používaný termín, kterým označujeme komplex obtíží, nejčastěji se projevujících zvýšenou aktivitou dítěte (nad rámec běžné normy) a poruchami pozornosti. Děti mívají projevy v různé intenzitě a hodně záleží i na kontextu situace, v níž se takové dítě pohybuje. Liberálnější rodiče si všímají těchto projevů později, přísnější rodiče dříve, ve škole rozhoduje množství dětí, zkušenosti pedagoga a celková podpora vedení při realizaci nejrůznějších podpůrných opatření pro tyto děti – od snížení počtu dětí ve třídách po dodržování důležitých psychohygienických podmínek pro výuku – časté větrání zajišťující dostatek kyslíku (v tomto směru lze vítat iniciativy O2 nebo např. Národního zdravotnického ústavu, které sledují míru nárůstu CO2 v době výuky), podpora sociální atmosféry ve třídě a škole, kvalitní třídní a školní management apod.

Rodiče se často ptají, jak mají postupovat při podezření na tyto obtíže. Nejlepší je po domluvě se školou vyhledat spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu, kde pomohou diagnostikovat, zda se jedná o tyto obtíže či obtíže jiného charakteru (nebo jde jen o nepravidelně nastavená výchovná pravidla) a poradí rodičům i pedagogům jak s dítětem pracovat, aby se tyto projevy zmírnily. ADHD není žádná katastrofa, pokud rodiče dobře spolupracují s odborníky a školou, na druhou stranu je opravdu žádoucí eliminovat ve školním prostředí vlivy, které zvyšují aktivitu i snižují pozornost nežádoucím směrem i u „zdravých“ dětí tím, že volí nevhodné osvětlení, v průběhu školního roku probíhají různé rekonstrukce, nedbají metodického pokynu k častému větrání. Takové prostředí se rovněž promítá do výkonu i učitelů.

AUDIO rozhovor: Co je ADHD a jak ho řešit, to už vysvětluje docentka Markéta Švamberk Šauerová. 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář