Alzheimerova choroba: Co je reminiscenční terapie?

Při této terapii odborník zkouší navést osobu trpící Alzheimerovou chorobou k vyvolání zapomenutých vzpomínek. Díky kontaktu s fotografiemi z mládí či oblíbeným hrnkem terapeut vhodnými otázkami pomáhá nemocnému vzpomenout si na své zážitky a někdy i na samotnou identitu.

„Při vzpomínkové terapii se velmi osvědčuje i spolupráce s rodinou a blízkými přáteli pacienta, kteří zvyklosti pacienta, z doby než onemocněl, znají nejlépe,“ dodává Ing. Bc. Renata Prokešová, metodik ošetřovatelské péče sítě Alzheimercentrum.

Jak terapie probíhá

Reminiscenční terapie probíhá v rozhovoru terapeuta s pacientem o jeho vzpomínkách a pocitech. Za pomoci drobných osobních předmětů – talismanů, fotografií, šperků či předmětů dokumentujících důležité milníky v pacientově životě, např. vysvědčení, diplomy, medaile, svatební fotografie, fotografie dětí a vnoučat, se sestaví tzv. vzpomínkový kufřík nebo album. „Vzpomínkový kufřík by měl klientovi poskytnout odpovědi na důležité otázky – kým byl a jak žil. Také se může stát dobrým prostředkem k navazování komunikace s rodinou nebo ošetřovatelským personálem,“ vysvětluje paní Prokešová a dodává: „Blízcí klienta mívají pocit, že je zbytečné přibalit mu na cestu do specializovaného zařízení různé předměty spojené s jeho životem. Domnívají se, že klient již tyto věci nevnímá. Opak je pravdou, přestože se někdy zdá, že nemocný na dané předměty nereaguje. Je – li to jen trochu možné, doporučujeme vzít si s sebou třeba i křeslo, skříňku nebo oblíbený polštář. Například dcera jedné klientky vyměřovala vzdálenost obrázků na stěně tak, aby byly zavěšené na stěně nad postelí ve stejné vzdálenosti, tak jak je měla pověšené doma. Úspěch byl zaručený.“

Dle odborníků je mozek postižený Alzheimerovou chorobou činný i po propuknutí nemoci
a nejlépe reaguje právě na známé podněty, které má uloženy v dlouhodobé paměti. Právě
na tomto předpokladu je založena reminiscenční terapie.

AUDIO: Jak pomáhá terapie vyvolávající vzpomínky, to už dodává Ing. Bc. Renata Prokešová, metodik ošetřovatelské péče sítě Alzheimercentrum.


 

Pomůcky v reminiscenční terapii

 

K nejčastěji využívaným patří vizuální reminiscenční pomůcky – fotografie, obrazy a kresby. Fotografické snímky připomínají minulé zážitky, umožňují vybavit si atmosféru okamžiku. Nejlépe využitelné bývají při terapii fotografie obyčejných lidí, kteří dělají běžné činnosti.

Z audio pomůcek se nejčastěji využívají nahrávky zvuků z běžného života – zvuky zvířat, hluk ulice, příjezd vlaků apod. Mezi oblíbené patří také mluvené slovo – beletrie, recitace, říkanky, pohádky a staré písně.

Při hmatové terapii dochází k osahávání předmětů zajímavých na dotek (kamínky, mušle) nebo podání ruky. Dále lze aktivovat čichové vnímání pomocí různých vůní či pachů (čerstvě umletá káva, květiny, ovoce). V neposlední řadě lze stimulovat také chuť.

Čeho lze terapií docílit

Lidé trpící Alzheimerovou chorobou v závislosti na stupni choroby ztrácí kontakt s realitou, skutečným tokem času, vlastní minulostí i identitou. Díky reminiscenční terapii mohou alespoň na chvíli „nahlédnout“ na svůj život a více či méně zřetelně si uvědomit prožité životní zkušenosti. Jelikož Alzheimerova choroba není onemocnění, které by bylo možné zvrátit či vyléčit, efekt reminiscenční terapie je pouze krátkodobý. Přispívá však k vyvolání pozitivních a příjemných pocitů v nemocném a zvýšení kvality posledních stádií jeho života.

AUDIO: Nahlédli jsme do Alzheimercentra a vyzpovídali klienty během denních aktivit.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář