Čechů s demencí přibývá. Česko přitom stále nepřijalo žádný plán boje proti této chorobě.

Zásadní roli v péči o nemocné mají jejich rodiny,potvrzuje primářka Gerontologického centra Iva Holmerová, jedna ze spoluautorek Zprávy o stavu demence 2014.

Mírnou kongitivní poruchu, což už je velice rizikové stádium, má 150 tisíc lidí a podle hrubých odhadů u půl milionu již Alzheimerova nemoc začíná. Sečteno a podtrženo, problematika Alzheimerovy choroby se nějakým způsobem týká milionu Čechů. Právě Alzheimerova choroba přitom bývá nejčastější příčinou demence.

Riziko vzniku demence přirozeně narůstá s věkem a častěji postihuje ženy.

Nejčastější příčinou demence bývá Alzheimerova nemoc, která narušuje část mozku  a způsobuje pokles tzv.kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Nemoc začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci se pacient sám o sebe neumí postarat.

Česko zaostává v zajištění péče za vyspělou Evropou. Služby jsou tu zajištěny jen pro necelých deset procent pacientů.

„Na konci, kdy člověk už zůstává upoután na lůžko, tak potřebuje pobytovou sociální službu. Alzheimerova nemoc je typický zdravotně sociální problém, který se u nás ale bohužel neřeší,“ upozorňuje Holmerová. „Pokud bychom chtěli v Česku nabízet obdobný objem služeb, jako je tomu průměrně v Evropě, museli bychom stávající kapacity zdvojnásobit,“ dodává.

Je proto důležité chorobu včas diagnostikovat již v době, kdy se začínají objevovat první příznaky. V této časné fázi je totiž možné nasadit kognitiva, tedy léky, které zmírňují příznaky a zlepšují kognitivní funkce.

V každé fázi choroby je však důležité, aby se okolí k nemocnému nechovalo jako k dítěti, ale důstojně jako k dospělému člověku. „Je třeba brát ohled na to, že některé funkce těchto lidí zkrátka nedostačují, že mají zhoršenou paměť. Měli bychom jim pomáhat nějakým způsobem vytvářet pomůcky, nápovědy, připomínat jim věci, opakovat. Ale nechovat se k nim jako k dětem, ale důstojně jako k dospělým lidem“, zdůrazňuje Holmerová.

 

AUDIO: Primářka Gerontologického centra Iva Holmerová, jedna ze spoluautorek Zprávy o stavu demence 2014, co k ní říká?

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář