Cesta vzorku biochemickou laboratoří

Na příjem Oddělení klinické biochemie (OKB) jsou doručeny zkumavky nebo jiné odběrové nádoby s biologickým materiálem, a jsou označené čárovým kódem. Kód  zahrnuje identifikaci materiálu, pacienta, analyzátoru a požadovaných vyšetření.

Před vlastní analýzou se biologický materiál upravuje – pro většinu vyšetření z krve je nutné oddělit krvinky od séra, event. plazmy, protože naprostá většina analýz se neprovádí z plné krve, ale z tekuté části krve bez buněk (krvinek).
Pro urgentní = statimová vyšetření se získává po oddělení krvinek plazma, umožní totiž okamžité odstředění bez nutnosti čekat na sražení krve.
V naprosté většině případů probíhá analýza vzorků ze zkumavek, sem je krev (jiný materiál) odebrána pacientovi. Tzn., není nutná další manipulace se vzorkem- přenášení do dalších nádob – nedochází tak k záměně.

Většina vyšetření probíhá na velkých automatických biochemických analyzátorech. Jde o  moderní technologie přesné, objektivní a rychlé měření koncentrací látek. Ze séra jednoho pacienta (cca 200 µl) se dá vyšetřit celý člověk –  během cca 20 minut se provádí desítky analýz, vyšetří se současně aktivita enzymů, koncentrace jiných bílkovin, stopových prvků, tuků, cukrů, produktů metabolismu.

Vyšetření dávají základní informace o fungování jednotlivých orgánů – jater, ledvin, srdce, krvetvorby, imunitního, hormonálního, kostního nebo pohlavního systému, o poruchách metabolismu tuků, přítomnosti nebo riziku diabetu, stavu výživy, přítomnosti zánětu atd., měří se koncentrace některých léčiv, etanolu, vyšetřuje se přítomnost drog v moči. Jsou i speciální vyšetření, jako např. analýza močových kamenů (konkrementů) nebo vyšetření mozkomíšního moku (likvoru), který vyplňuje prostor mezi mozkem a míchou a jejich obaly.
Mnoho onemocnění nebolí nebo nemá specifické projevy a často teprve výsledek laboratorního vyšetření nemoc odhalí (např. nedostatečnou funkci ledvin, poruchy funkce jater nebo riziko pro určité onemocnění). Včasné zahájení léčby může zabránit selhání orgánu nebo vývoji nevratných poškození. Určí jedince v riziku pro závažné choroby (např. onemocnění srdce a cév) pomůže zvolit vhodnou životosprávu nebo preventivní léčbu, která zabrání rozvoji onemocnění.

V nedávné době získalo oddělení nové analytické systémy.  Oba jsou modulární (stavebnicové), tzn., jsou složeny z jednotlivých modulů biochemických a imunochemických. Kapacita nového hlavního analytického systému (velké linky) je 2600 biochemických analýz za hodinu a 340 imunochemických analýz za hodinu, průchodnost je až 1000 vzorků za hodinu. Systém je oproti původním analyzátorům rychlý, přesný a bezpečný pro vzorek. Software analyzátorů umožňuje např. nastavení automatického opakování, ředění vzorků nebo např. tzv. automatické reflexní testování (tj. provedení vyšetření jednoho testu až podle výsledku testu jiného).

 

AUDIO: Čárovým kódem je zkumavka opatřena po celou svou cestu laboratoří a více se dozvíte od MUDr.Kláry Bořecké, primářky Oddělení klinické biochemie Thomayerovy nemocnice

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář