Pneumologové vyzývají veřejnost – Česko dýchej!

Odborníci varují  před plíživým a životu nebezpečným onemocněním – chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Na tuto nemoc ročně u nás zemře 2 500 lidí, počet nemocných lékaři odhadují na téměř 800 000.

Proto Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci organizují osvětovou akci s názvem: „ČESKO DÝCHEJ“. Ta startuje v den, který letos připadá Světovému dni boji proti chronické obstrukční plicní nemoci – 20. 11. 2013.

„Charakteristickými příznaky CHOPN jsou kašel, vykašlávání hlenů a dušnost – ta je přítomna zpočátku při námaze, později i v klidu. Tyto potíže jsou následkem chronického zánětu průdušek, který vede k jejich zužování a ke zvýšené tvorbě hlenu. Nejčastěji začnou pacienti pociťovat první příznaky ve věku kolem 40 let, často je však přecházejí a plicního lékaře navštíví až v pokročilé fázi. CHOPN přitom nelze vyléčit, farmakoterapie však dokáže výrazně zpomalit zhoršování stávajícího stavu a zmírnit potíže nemocných. Proto je velmi důležitá prevence tohoto onemocnění,“ uvádí MUDr. Stanislav Kos,  předseda ČOPN (České občanské sdružení proti CHOPN). Zhruba 80 % všech případů CHOPN má podle odborníků na svědomí kouření. Jedním ze způsobů, jak se vyhnout CHOPN, je nikdy nezačít kouřit nebo s kouřením okamžitě přestat či nedýchat kouř ostatních kuřáku. Každoročně se pokouší přestat kouřit přibližně milion českých kuřáků, většinou však bez odborného dohledu lékaře, proto se to podaří pouze zhruba třem až pěti ze sta. Léčba v Centrech pro závislé na tabáku je až desetinásobně účinnější – kontakty na 40 center v zemi jsou k nalezení na stránkách www.slzt.cz. Kromě kouření jsou nejčastějšími příčinami CHOPN práce ve znečištěném prostředí, výfukové plyny, kouř, pach, chlad a zvýšená vlhkost.

AUDIO: Podle přednosty Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc profesora Vítězslava Kolka,  počet nemocných s CHOPN u nás i ve světě stále roste. Čím je nemoc tak závažná? Poslouchejte.

 

Hlavní metodou pro potvrzení diagnózy CHOPN je vyšetření funkce plic – spirometrie. „Spirometrie je vyšetření, které nemocného nijak zvlášť nezatíží. Na základě výsledků vyšetření plicních funkcí dokážeme zjistit onemocnění i v časných fázích a stanovit jeho závažnost,“ říká prof. Kolek.

 

V rámci preventivních a osvětových akcí se koná v pěti městech České republiky  spirometrické měření spojené s přítomností odborného plicního lékaře. „Lidé mohou ve dnech 23.–24. 11. vždy od 12 do 19 hodin přijít do Center zdraví v Praze, Brně, Jihlavě, Ostravě a Plzni, kde nadýchají do speciálního přístroje a hned na místě s nimi výsledky vyhodnotí přítomný lékař,“ vysvětluje ředitelka Center zdraví Hana Hulejová. Přesné časy měření a místa lze nalézt na adrese www.centrazdravi.cz.

AUDIO: Jak se odhalí nemoc Chopn, co nemocného trápí a co pomůže pro úlevu a dýchání ? to už sdělí lékař Stanislav Kos,  předseda ČOPN (České občanské sdružení proti CHOPN ). Své zkušenosti s nemocí poví pan Gustav Hulinský, který denně vykouřil až 😯 cigaret.

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Tato společnost sdružuje lékaře, sestry a další zdravotníky, kteří se zabývají léčbou závislosti na tabáku. Podporuje centra pro závislé na tabáku, jejichž kontakty i další informace jsou k dispozici na portále www.slzt.cz.

AUDIO: Jak cigarety, ale i vodní dýmky ohrožují zdraví kuřáka a jak přestat kouřit ? to už prozradí docentka Eva Králíková, která vede Centrum pro závislé na tabáku a poradnu pro odvykání kouření v Praze.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář