Cévní mozkové příhody/CMP/ ohrožují již i nižší ročníky

Cévní mozkové příhody/CMP/ mají společný výsledek – poškození mozkové tkáně, v nejhorším případě končící úmrtím pacienta. Může postihnout i dosud zdravého člověka a výskyt CMP se posunuje do stále nižších ročníků. Výjimkou už dnes není ani 25 – letý pacient.

 

Většina lidí u nás vyjmenuje několik faktorů, které jsou příčinou cévní mozkové příhody, lidově zvané mozková mrtvice. Mnozí vědí, jak se projevuje a jaké jsou její důsledky. Ale ne každý třetí člověk ví, že proti mozkové mrtvici lze bojovat preventivní léčbou.

 

Prokázal to totiž loňský průzkum společnosti Factum Invenio. Téměř tři čtvrtiny dotazovaných správně odpovědělo, že projevem náhlé příhody jsou smyslové poruchy, například poruchy vidění a řeči. Čtyři lidi z deseti se ale mýlí, když se domnívají, že mrtvice končí většinou smrtelně. A každý čtvrtý je dokonce chybně přesvědčen, že mrtvice je nedílnou součástí infarktu. Průzkum i ukázal, že lidé neví nic moc o preventivní léčbě, například o lécích, které jsou určené k preventivnímu užívání a snižují tak rizika vzniku mrtvice.

 

Chceme-li se vyhnout riziku CMP, měli bychom co nejvíce dodržovat zdravý životní styl – nekouřit, mít dostatek pohybu, vyhýbat se tučným jídlům, dodržovat pitný režim. Jednou z hlavních příčin ischemické CMP je ateroskleróza; rizikové faktory pro urychlení aterosklerotických změn představují především cukrovka a kouření, nezdravý způsob života, a to také způsobuje zvýšenou koncentraci cholesterolu v krvi.

 

Lidé, jejichž rodič (nebo dokonce oba rodiče) zemřel v časném věku na CMP, infarkt myokardu nebo jinou cévně podmíněnou chorobu, by měli preventivně navštívit praktického lékaře a požádat o vyšetření se záměrem zjistit svou míru rizika. Praktický lékař by měl jedince s touto pozitivní rodinnou anamnézou doporučit do hematologické poradny, případně současně do lipidové poradny.  V případě pozitivního nálezu by měl být pacient sledován hematologem, eventuálně léčen.

 

Léčba vedoucí ke snížení rizika mozkové mrtvice

 

Jsou k dispozici tři typy léčby ke snížení rizika mozkové mrtvice.

 

Léky zabraňující shlukování krevních destiček a tvorbě sraženiny. Na léčbu se zeptejte svého lékaře.

 

Antikoagulancia nebo léky na „ředění krve“ se obvykle používají u pacientů,  kteří například neodpovídají na léčbu ostatními léky.

 

Chirurgická léčba, jde o operační výkon, který léčí zúžení karotických tepen na krku způsobených aterosklerózou. Karotická tepna se otevře a usazený nános nazývaný aterosklerotický plát se  vyjme.

Při podezření na mozkovou příhodu je třeba neprodleně přivolat rychlou záchrannou službu na lince 155. K zajištění co nejrychlejší účinné léčby pomáhá informace o přesném čase vzniku obtíží, o lécích, které nemocný užívá a o nemocech, pro které se léčí.

 

Mrtvice spěchá, i když nebolí, i když příznaky ustupují. Pacient by měl být ihned po prvních příznacích transportován do nejbližší nemocnice, která mu poskytne rychlé zhodnocení stavu a léčbu s nejnovějšími dostupnými terapiemi.

 

Nezisková organizace ICTUS pomáhá lidem postiženým CMP s návratem do plnohodnotného života. Společnost organizuje řadu aktivit, vzdělávacích akcí a poskytuje cenné rady a informace pro samotné pacienty a jejich blízké. Internetové stránky jsou www.ictus.cz

 

U nás mozková mrtvice postihne až 40 tisíc lidí ročně. Jak se projevuje, jak jí předcházet, abychom neonemocněli, dokdy je nutné pacienta dopravit do nemocnice… na tyto a další otázky odpovídá primář neurologického oddělení Nemocnice Jihlava MUDr.Ondřej Škoda.

 

Záznam rozhovoru si poslechněte ZDE.

 

O svůj příběh se podělí i mladá Pavla Heřmanová. Bylo jí 25 let, když na ní zaútočila mozková příhoda. V tu dobu studovala na vysoké škole. I když svět se Pavle po nemoci a po léčbě  zcela změnil, nevzdala to.Poslouchejte a poučte se, protože nic se nemá podceňovat.

 

Záznam rozhovoru si poslechněte ZDE.

Šárka Málková, Redakce Zdraviamy.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář