Novinky v diabetu – přístroj dokáže předvídat cukrovku

U nás je evidováno již přes 850 tisíc pacientů s diabetem. I přes kvalitní péči je ještě dalších 200-250 tisíc pacientů s diabetem, kteří o své nemoci neví. Nemají zatím větší potíže, a proto ani potřebu vyhledat lékaře. Diabetes tak u nich zůstává nepoznán. A přitom by stačilo pro odhalení nemoci jednoduché preventivní vyšetření.

„V případě časného záchytu může být péče o pacienty s cukrovkou z dlouhodobého hlediska úspěšnější a je možné zabránit rozvoji pozdních cévních komplikací nebo ho alespoň dostatečně zpomalit,“ uvádí prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, zástupce přednosty III. interní kliniky VFN.

Diagnóza diabetu se opírá o stanovení krevního cukru (glykemie) nalačno nebo při tzv. glykemické křivce po zátěži glukózou.  Je  tedy snaha vyhledat pacienty s diabetem co nejdříve a umožnit jim pomocí léčby dlouhý a plnohodnotný život. Zcela nové poznatky o diabetu přináší stanovení fluorescence tkání (např. oční čočky).

Měření fluorescence oční čočky provádí nový přístroj, který slouží k odhalení diabetu. Přístroj má v současné době zapůjčeno první diabetologické centrum u nás. Přístroj vyšetřuje oční čočku jako vnitřní část lidského organizmu. Lékaři tak odhalí diabetes až sedm let před vznikem komplikací.

Způsoby rozpoznání diabetu

V současné době diagnostikujeme diabetes podle koncentrace glukózy v krvi stanovené za standardních podmínek. Glukóza se však váže na bílkoviny (proteiny) v celém těle, mění jejich vlastnosti, poškozuje je a to se pak stává i příčinou rozvíjejících se komplikací. Čím vyšší je množství glukózy v krvi a čím déle její zvýšená hladina trvá, tím větší změny orgány postihují. Touto cestou se mění např. hemoglobin v červených krvinkách a vzniklý produkt, tzv. glykovaný hemoglobin, se dnes běžně používá k posuzování dlouhodobé úspěšnosti léčby cukrovky.

„Na stejném principu vazby glukózy na proteiny jsou založeny i změny v oční čočce, které vedou k její zvýšené fluorescenci – záření vyvolanému umělým ultrafialovým světlem. Čím déle trvá nepoznaný diabetes a čím je množství glukózy v krvi vyšší, tím je glukóza více navázána v čočce, která pak vydává větší fluorescenci,“ dodává prof. Škrha.

Vyšetření diabetu z oka probíhá rychle a bezbolestně, pacienti navíc nemusejí předem držet hladovku. Lékaři pak pracují okamžitě s výsledky. Tento způsob by mohl přinést nové možnosti v prevenci diabetu pro mnoho pacientů.

AUDIO: Co dokáže zapůjčený přístroj, to sdělí profesor Jan Škrha a docent Martin Prázný z III. interní kliniky VFN.

 

  • Cukrovka je chronické a zatím nevyléčitelné onemocnění, charakterizované dlouhodobě zvýšenou koncentrací cukru v krvi.
  • Každý rok je v ČR v průměru nově zjištěn diabetes u 19 000 osob.
  • Ve světě zemře na komplikace způsobené diabetem každých 10 vteřin jeden člověk. V České republice každý rok zemře kolem 22 000 diabetiků.
  • Světová zdravotnická organizace předpokládá, že v roce 2030 bude diabetes celosvětově 7. nejčastější příčinou smrti.
  • Cukrovka se rozvíjí v těle až 10 let.
  • Při včasném odhalení diabetu lze snížit výskyt diabetické retinopatie až o 76 %, výskyt onemocnění ledvin až o 50 % a snížit riziko diabetické nohy o 60 %.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář