Kolik nás stojí léčba diabetu?

Počet diabetiků u nás se za posledních 20 let zdvojnásobil a přiblížil se 10 % populace.
Česko se tak řadí mezi země s největším počtem diabetiků v Evropě. Třetina pacientů trpí nákladnými chronickými komplikacemi diabetu a počet nemocných bude dále narůstat. Cukrovka představuje nejen problém zdravotní, ale i ekonomický a má i své významné sociální následky.

 

Celkové roční náklady léčby diabetu II. typu činí dle Ministerstva zdravotnictví ČR 38 miliard Kč. 
Léčba diabetu II. typu není jen o nákladech na léky. Ekonomickou zátěži jsou následné komplikace, lůžková péče, a fakt, že diabetik přestává být ekonomicky aktivní, a stává se závislým na sociální podpoře státu a svého okolí. Odborníci jsou přesvědčeni, že prevence, včasný záchyt a moderní léčba dovedou státu ušetřit nemalé prostředky za léčbu komplikací.

 

Podle vědeckých důkazů je cílem léčby diabetu právě prevence jeho komplikací. „Vysoká hladina cukru v krvi, hyperglykémie, organismu velmi škodí a vede k poškození řady orgánů. Tyto konkrétní projevy onemocnění označujeme za komplikace diabetu. Jsou tím, co ohrožuje kvalitu života i pacientův život samotný. Proto se především snažíme pomocí kompenzace diabetu, tedy udržováním správné glykémie, těmto komplikacím předcházet,“ uvádí předseda Diabetické asociace ČR, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA.

 

Věk osob, v němž se manifestuje diabetes II. typu, se obecně snižuje až k hranici kolem 50 let, a současně se prodlužuje průměrná délka života. V našich podmínkách se také průběžně zvyšuje věková hranice pro odchod do důchodu. Je tedy zřejmé, že pacient s časně diagnostikovaným diabetem může mít před sebou dalších dvacet let produktivního života s diabetem. „Nedovedeme vyléčit diabetes, ale máme k dispozici léky, které život prodlouží a zkvalitní,“ doplnil k tomu Kvapil.

 

Léčba komplikací diabetu v ČR převyšuje 50% nákladů na samotnou léčbu diabetu jako takového. Cílem současné léčby je právě prevence jeho komplikací. Tohoto cíle lze dosáhnout pomocí časně zahájené a intenzivně vedené léčby moderními antidiabetiky, která je individuálně upravována tak, aby bylo dosaženo pokud možno normálních hodnot glykémie. Odborníci se shodují, že tak můžeme snížit výskyt komplikací diabetu až o polovinu, nebo jejich nástup alespoň o řadu let oddálit. Investice do primární léčby diabetu, tedy do prevence komplikací, se podle nich vrací, a to v časovém horizontu dvou až pěti let.

 

Zastavit nárůst počtu pacientů s komplikacemi chce také Národní diabetologický program pro léta 2012 až 2022.

 

AUDIO: Je léčba cukrovky nákladná, co k tomu říká předseda Diabetické asociace ČR, přednosta Interní kliniky FN Motol, profesor Milan Kvapil.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář