Nová léčba zachraňuje diabetiky

Neuhasitelná žízeň, malátnost, časté nucení na toaletu, zamlžené vidění – toto jsou první příznaky cukrovky. U nás na ni trpí přes 860 tisíc lidí. Česko se tak řadí mezi země s největším počtem diabetiků v Evropě. Pokud se nezačnou správně léčit, mohou u nich v horizontu několika let propuknout závažné komplikace diabetu – poškození zraku, ledvin, nervů, srdce a cév.

„Cukrovka nebolí, o to zákeřnější je později,“ upozornil prezident Diabetické asociace ČR (DAČR) profesor Milan Kvapil. „Ke komplikacím by nemuselo dojít, pokud by se lidé začali léčit včas a nenechali dojít nemoc za bod, odkud už není návratu. V astrofyzice se takovému bodu říká horizont událostí.“

Náklady na léčbu diabetu v ČR dnes podle MUDr. Tomáše Doležala, farmakoekonoma z Institutu pro zdravotní ekonomiku (iHETA), tvoří minimálně 10 % celkových nákladů na zdravotní péči. „Většina peněz jde na léčbu komplikací diabetu. Stále roste počet pacientů s postižením ledvin, dále přibývá amputací diabetické nohy. Zvyšuje se rovněž množství pacientů s kardiovaskulárními komplikacemi,“ řekl Tomáš Doležal. Kardiovaskulární příhody jsou hlavní příčinou úmrtí u lidí s diabetem 2. typu, mají na svědomí přibližně 70 % úmrtí diabetiků.

 

AUDIO: Je nákladná léčba diabetu, k tomu se vyjádří MUDr. Tomáš Doležal, farmakoekonom. Svůj příběh s cukrovkou poví paní Eva.

 

Lékaři se snaží nepříznivý stav pacientů zvrátit moderním přístupem k léčbě diabetu a dosáhnout tak cílových hodnot glykémie – hladiny cukru v krvi srovnatelné se zdravými lidmi. Lékaři tvrdí, že moderní léčba ušetří pojišťovnám stovky milionů korun, které by musely pojišťovny jinak zaplatit za léčbu pozdních komplikací onemocnění.

Diabetologové se snaží zvrátit hrozbu novými léky. Na trhu jsou dvě hlavní skupiny, jednak jde o léčivé přípravky, které zvyšující u diabetika přirozenou cestou produkci inzulinu. Nejnovější jsou léky, při kterých diabetici vylučují přebytečný cukr močí. Pojišťovna je hradí od srpna 2014, téměř roční zkušenost s touto terapií má nyní 9 tisíc českých diabetiků.

„Aktuálně máme k dispozici výsledky studie, která po 12 měsíců sledovala klinické a ekonomické přínosy nových léků u 324 pacientů. Pacienti byli v době nasazení moderní terapie v průměru
devět let od diagnózy diabetu a měli vysoké hodnoty glykovaného hemoglobinu. Ten určuje, jak dobře nebo špatně se pacient s cukrovkou potýká,“ uvedl profesor Kvapil. Podle něj došlo ke statisticky významnému poklesu glykovaného hemoglobinu, krevního tlaku, cholesterolu a úbytku tělesné hmotnosti. Výsledky jasně prokazují výrazné prodloužení života a jeho kvality přibližně o 0,4 roku na jednoho pacienta. „V přepočtu na 1000 léčených pacientu by v průběhu 20 let stát ušetřil na nákladech ze zdravotního pojištění kolem 5 milionů korun přímých nákladů na kardiovaskulární komplikace, až 25 milionů na renální komplikace a až 14 milionů korun na diabetickou nohu,“ řekl.

AUDIO: Jak pomáhají nové léky pacientům, to poví profesor Milan Kvapil, prezident Diabetické asociace ČR. Svůj příběh s cukrovkou sdělí pan František.

 

Podle lékařů není léčba diabetu II. typu pouze o nákladech na léky, které i v případě těch nejmodernějších variant tvoří méně, než 30 % celkových nákladů zdravotních pojišťoven. Statistiky nemluví o daleko závažnější ekonomické zátěži, kterou je lůžková péče, a faktu, že diabetik přestává být ekonomicky aktivní a stává se závislým na sociální podpoře státu a svého okolí.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář