Obézních Čechů nepřibývá, roste ale počet dívek s podváhou a kila nabírají muži studenti

Průzkum o stavu obezity u nás, který se uskutečnil letos v lednu ukázal, že počet obézních nestoupá.  Vyšlo ale najevo, že alarmující je nárůst podváhy u dívek ve věku 18 až 19 let. Váha narůstá u studentů-mužů.

Muži varování odborníků stále neberou vážně, jsou totiž ohroženi kardiovaskulárními onemocněními. Ženy jsou na tom lépe, muži pokračují v mírném vzestupu a stále více se jich nachází v oblasti nadváhy a obezity. Více než 55 % mužů má rizikový obvod pasu, tedy nad 80 centimetrů. U žen je situace obdobná jako v roce 2008, rizikový je obvod pasu u 57 % z nich.

Přibývá dívek a žen s podváhou

Ve skupině 18 až 19 let je více než 20 % děvčat, resp. žen, v oblasti podváhy. I v kategorii 20 až 29 let je stále 11 % žen, které mají podváhu. „Jistě v tom hraje roli i vliv médií a soutěží krásy, kde ženy s normální hmotností nemají šanci. Nadměrnými dietami a hubnutím si ale mohou zadělávat na problémy v dalších letech. Zhruba třetina jich pak v budoucnosti bude s jídlem bojovat,“ říká MUDr. Martin Matoulek z III. interní kliniky  VFN v Praze. Přísné diety a udržování nízké hmotnosti  okolo dvaceti let jsou velmi rizikové. Ženy s podváhou mívají slabší kosti než ženy s normální hmotností. Teprve po třicátém roce dochází k úbytku žen s podváhou a vzestupu nadváhy – rizikové období pak nastává po čtyřicítce.

 

Obezita podle místa bydliště

 

Nejrizikovějším místem z hlediska obezity je obec mezi tisíci až dvěma tisíci obyvateli, kde se dokonce plné dvě třetiny obyvatel (67 %) pohybují v pásmu nadváhy či obezity. U ostatních obcí nebyla mezi počtem lidí a nadváhou a obezitou nalezena souvislost.

 

Čas trávený pohybovou aktivitou je stále kratší

 

Téměř 60 % dotázaných osob nevykonává žádnou pohybovou aktivitu.  Nejčastěji se věnujeme cyklistice. Muži jsou sice aktivnější než ženy, ale nedokážou zachovat optimální poměr mezi příjmem a výdejem energie. Zarytých sportovců ale prakticky neubylo, 5 až 7 dnů v týdnu tráví pohybem okolo 10 % .

Dětství je pro budoucnost rozhodující, zvláště u chlapců

 

Alarmující je vzestup obezity  u dětí. Pokud má dítě potíže s nadváhou nebo obezitou, často  zůstane obézní i v dospělosti .Pokud má dítě problém s nadváhou nebo obezitou, s vysokou pravděpodobností zůstane obézní i v dospělosti.

 

Je nutná pohybová aktivita v mládí. Následuje pravidelná strava a dostatečná konzumace ovoce a zeleniny. Negativně hmotnost ovlivňuje pojídání uzenin a četné stravování ve fastfoodech. Roli hraje i  automobil. Jeho majitelé si velice rychle zvyknou na pohodlí a přestanou se pravidelně hýbat..
Co vede k tomu, že muži stále přibírají, je zřejmé. Plných 86 % mužů nevnímá svoji nadváhu jako problém, dokonce více jak čtvrtina obézních mužů zůstává v klidu. U žen je situace poněkud jiná. Pouze cca 14 % žen nepovažuje svou obezitu za problém.

 

O průzkumu mezi Čechy se dozvíte, jak jedí, jestli sportují a zda jim nadváha či obezita vadí, co na ta říká ze společnosti STEM/MARK Jan Lajka.

Rozhovor si poslechněte ZDE

Šárka Málková, redakce Zdraviamy.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář