Nakoukněte do Kukátka – oční centrum v Praze odhaluje dětské oční vady

Dětské oční centrum Kukátko je specializované moderní pracoviště. Zaměřuje se na péči o zrak dětí a na prevenci tupozrakosti a šilhání. Léčba dětských očních vad je zde založená na zábavě, děti se po vstupu do centra octnou na pirátské lodi a čeká je spousta her, u kterých procvičují svůj zrak a léčí oční vadu. V Kukátku je vše přizpůsobené dětem od specializace lékařů, přes moderní přístroje až po vybavení herny. Je důležité, aby se zde malí pacienti cítili dobře.

K častým dětským očním vadám, které řeší centrum, patří tupozrakost. Tato vada postihuje 2–4 % dětí. Objevuje se u dětí postižených šilháním, u dětí s vyšší dioptrickou vadou a u dětí, jejichž rodiče mají zrakovou vadu nebo šilhají. Při tupozrakosti postupně ztrácí jedno nebo i obě oči schopnost vidění, přičemž hrozí velmi vážné a trvalé postižení zraku a dokonce i riziko oslepnutí postiženého oka. Důležité je začít s léčbou včas, ideálně v předškolním věku, dokud ještě není vývoj zrakového systému dokončen.

AUDIO: Do dětského očního centra Kukátko nás zve ředitelka Magda Pravdová. Malí pacienti by se zde měli cítit příjemně, jsou totiž obklopeni barvami a pohádkami.

Tupozrakost u dětí se odstraňuje pomocí očních cvičení. „Obecně jsou nejprospěšnější cvičení, která vyžadují spolupráci oka a ruky (případně i nohy) a zapojují i paměť. Vhodné jsou postupy obkreslování obrázků, navlékání korálků, vystřihovánky, různé skládačky apod. Objevují se  i speciální počítačové hry pro cvičení dětí s tupozrakostí. Všechna cvičení probíhají se zakrytým lépe vidoucím okem, aby se postižené oko nutilo zapojovat co nejvíce. Vyléčením tupozrakosti ale všechno nekončí. Po vyrovnání zrakové ostrosti obou očí je nutné ještě naučit obě oči spolupracovat. Obnově spolupráce obou očí se věnuje obor ortoptika, která za pomocí speciálních cvičení a cvičících přístrojů učí, jak zapojovat obě oči současně.“ vysvětluje Bc. Zdeňka Vaňharová, ortoptistka Dětského očního centra Kukátko.

Léčba tupozrakosti je dlouhodobá a vyžaduje trpělivost. Podmínkou úspěchu je spolupráce s lékařem, pravidelné kontroly a dodržování všech doporučení.  Čím je dítě starší, tím pomalejší je obnova zrakových funkcí, s přibývajícím věkem úspěšnost léčby klesá a po dvanáctém roce věku je již prakticky nulová. Zanedbávání preventivních prohlídek zraku je tak zbytečným hazardem se zdravým viděním dětí. Jak by mělo preventivní vyšetření zraku dětí probíhat? „Preventivní kontrola zraku u dětí, pokud se nevyskytují žádné potíže, by měla probíhat jednou za rok. V případě podezření na oční vadu nebo sklony k šilhání je doporučena návštěva dětského očního specialisty jednou za půl roku.

Jakmile je u dítěte vada tupozrakosti, příp. šilhání, objevena, nejčastěji navštěvuje očního lékaře jednou za tři měsíce. Rozhodující slovo má lékař a ten určuje četnost kontrol i očního cvičení. Vyšetření dětí cílené na šilhání nebo tupozrakost by mělo určitě obsahovat zjištění ostrosti vidění dítěte, měření postavení očí a posouzení kvality jednotlivých složek binokulárního vidění na speciálním ortoptickém přístroji. Vhodné je zcela jistě i tzv. rozkapání očí, díky němuž se zjistí skutečné dioptrie dítěte a zohlední se pak při předpisu brýlí. Součástí vyšetření je kontrola předního segmentu oka a sítnice,“ říká MUDr. Gabriela Pilková.

AUDIO: Tupozrakost, šilhání a záněty očí nejčastěji řeší dětského oční centrum Kukátko, jak malí pacienti sem docházejí? … to už sdělí lékařka Gabriela Pilková. Šestiletá Julinka šilhá, ale protože cvičí,  poslouchá lékaře a nosí brýle,  její vada ustupuje.

 

Očního lékaře je v každém případě třeba navštívit, kdykoli u dítěte pozorujete šilhání, nepřirozené sklonění hlavy, přivírání jednoho oka, časté mnutí očí, světloplachost, velmi rychlou únavu dítěte při práci nablízko, špatnou orientaci v prostoru apod.

www.detskeoci.cz

AUDIO: Patronkou dětského očního centra je maminka malého Romana herečka Michaela Kuklová. Se synem cvičí a dohlíží,aby pravidelně chodil na kontrolu k očnímu lékaři  a nosil brýle. Prý mu sluší a už si na ně zvykl.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář