Problém zvaný dyslexie

Alena Kupčíková, zakladatelka Dne Dyslexie říká: „ Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie jsou dnes  pojmy skloňované ve všech pádech.“

 

Od maminky dostala dopis, která píše: „Můj syn Matěj má ve škole veliké problémy. S paní učitelkou není řeč a Matěj má 20 pětek z diktátu. Psycholožka udělala synovi test, potvrdila mu dysgrafii a dyslexii a také to, že nemá psát diktáty. Přesto je syn nucen veškeré diktáty přepisovat doma. Když  jsem volala paní psycholožce a informovala ji o situaci ve škole, postavila se na stranu dané paní učitelky.“, takže správné povědomí o poruchách DYS nemají mnohdy ani učitelé.  Podobných dopisů paní Alena dostává několik týdně. Statistika mluví až o 15 % populace, která tímto handicapem trpí. Nejde o to, zda byli skutečně diagnostikováni, ale o skutečnost, že dětí s dys handicapem neustále přibývá.

 

Mnozí z nich jsou velice talentovaní, o své poruše otevřeně mluví a hlásí se k ní. Jsou si vědomi, že je dědičná a že budou jednou řešit problémy svých dětí.

 

Být DYS je celoživotní záležitost.

*Ukázka slabikáře pro dyslektické děti, všímejte si hry barev a jak slabikář ukazuje dyslektickým dětem například písmeno U

 

U dyslexie nefunguje propojení obou hemisfér. Dyslektici využívají tu pravou hemisféru, která zpracovává obraz ( mnoho umělců je dys). Jejich jazyk je obraz.
„To, že jsem dyslektik, mě provází už od školky. Prostě fungujeme jinak. Nesoustředíte se, píšete strašné chyby, čtete jen informace, manuály, encyklopedie. Ale zase si vytvoříte svůj systém. Dyslexie nemá vliv na inteligenci, ba naopak. Díky tomu, že funguje váš mozek jinak, nahlížíte na problém zcela z jiného úhlu. A také díky tomu, že si nic nepamatujete, nemůžete vykrádat sami sebe. Takže být umělcem je nejlepší profese pro tenhle handicap. Všichni nemůžou být umělci, a proto mě už na škole v posledním ročníku napadlo, že když jde vypočítat a popsat či vytvořit systém na cokoliv, musí to jít i na neviditelné věci. Musí jít vytvořit systém v obraze, tak jak funguje dyslektický mozek a pak díky této rovnici pomoci dál,“ říká umělkyně.

„Vypracovala jsem slabikář pro dyslektiky. Jde  o novou pomůcku (hru) pro předškolní děti od 4 let, která dokáže připravit dítě tak, aby ve škole mělo dobré výsledky a nemělo v budoucnu problémy s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, hyperaktivitou. Většina dostupných pomůcek řeší nápravu dyslexie či dysgrafie až v momentě, kdy problém nastane. Projekt, který jsme vytvořili, tomuto problému naopak předchází. Vtip je v tom, že třeba slabikář je vytvořen zcela jinak než normální slabikář. Využívá faktu, že dítě po narození vidí první tvar a nezná jeho název. Zde pak, přirozeně svému vnímaní, přechází z tvaru hraček na písmenka. A právě na tomto principu je projekt založen. Princip tvarů se využívá ve slabikáři např. : písmenko H nepředstavuje holuba, husu, ale třeba tvarem žebřík, ve kterém písmenko H můžeme vidět několikrát. Takže ne podle zvuku ale nejprve podle tvaru.

*Písmo H ve slabikáři vytvořeném Alenou Kupčíkovou

 

AUDIO: Problémy zvládnout úkoly, které ostatní udělají levou zadní, to může být příznakem specifických poruch učení. Pro váš klid: většina těchto dětí má nadprůměrnou inteligenci. Alena Kupčíková je dyslektička a pořádá každý rok Den dyslexie a pomáhá dětem s potížemi. Jak konkrétně? Rozhovor si poslechněte ZDE

 

AUDIO: Interaktivní učebnice českého jazyka používá speciální pedagog-poradce Drahomíra Jucovičová, věnuje se dětem, které mají poruchy učení a chování. Rozhovor si poslechněte ZDE

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář