Postiženým pomáhá najít práci Ergodiagnostika

Ergodiagnostika je vyšetření osob s těžším zdravotním postižením s cílem zjistit pracovní předpoklady handicapovaných. Během dvou let u nás vznikne sedm nových ergodiagnostických pracovišť. Díky nim se lidé dozví, jaké zaměstnání je pro ně vhodné, včetně doporučené délky pracovní doby.

 

Každý desátý je postižený

 

Přibližně každý desátý občan se potýká se zdravotním postižením, které mu v různě komplikuje vstup nebo dlouhodobé udržení se na pracovním trhu. Od roku 2004 zákon stanovuje právo těchto lidí požádat Úřad práce ČR o pomoc při překonání zdravotní bariéry prostřednictvím tzv. „pracovní rehabilitace“.

 

Vyšetření provádí specializovaný tým

 

Ergodiagnostické vyšetření provádí specializované zdravotnické zařízení, které v součinnosti s Úřadem práce ČR zhodnotí a následně vypracuje doporučení pro pracovní uplatnění. Klient získá  informaci o tom, co s ohledem na svůj zdravotní stav dělat může, nikoliv pouze to, co nesmí. Rehabilitační tým ve složení: lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotní sestra, speciální pedagog event. protetik – tým  určí funkční schopnosti k práci a pomůcky, které jsou nezbytné k zařazení do zaměstnání. Závěrečná práce se poskytuje i Úřadu práce ČR, který v návaznosti na tyto závěry sestavuje se žadatelem o pracovní rehabilitaci individuální plán pracovní rehabilitace.

 

Pouze pro srovnání uveďme, že v sousedním Německu mohou občané s postižením využívat těchto služeb ve více než 300 zařízeních. Více informací najdete na www.pracovnirehabilitace.cz.

 

Projekt PREGNET – „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“

 

Cílem projektu je vytvoření systému regionálních sítí spolupráce v oblasti pracovní rehabilitace a vytvoření odpovídajících podmínek pro jejich rozvoj v kraji Libereckém, Plzeňském, Středočeském, Olomouckém, Moravskoslezském, Vysočině, Jihomoravském a Zlínském.
Projekt podpoří aktivní zapojení zaměstnavatelů a organizací pracujících s postiženými do procesu jejich začleňování na trh práce, kterým bude umožněn pohyb (dle vývoje zdravotního stavu) mezi různými typy zaměstnání.

 

Doc. MUDr. Olga Švestková, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN objasní, na co se projekt zaměřuje a jaké pracovní šance má pacient po závažném onemocnění anebo úrazu.

Rozhovor si poslechněte ZDE

 

Mgr.Kateřina Svěcená vedoucí ergoterapie na klinice rehabilitačního lékařství VFN, vysvětlí, kdo je ergoterapeut a jak pomáhá lidem vstoupit po handicapu do života a i do práce.

Rozhovor si poslechněte ZDE

Šárka Málková, redakce Zdraviamy.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář