Čeští muži jsou plodní, dramatický úbytek plodných mužů je mýtus, ale riziko stoupá s věkem

V posledních letech se objevily informace, že dochází k poklesu plodných mužů. Odborníci ze Sexuologického ústavu VFN opakovanými výzkumy doložili, že se plodnost mužů, vyšetřovaných pro neplodnost manželství, nikterak nezhoršovala.

Zprávy se týkaly snižování spermiologických parametrů u mužů. Jde hlavně o koncentraci spermií ve vyšetřovaných ejakulátech. Tím se  vyvolávají pochopitelné obavy z možného poklesu plodnosti lidské populace.

O opaku však svědčí výsledky z testů mužské plodnosti, které u nás proběhly.

„Naše klinické zkušenosti nesvědčí pro pokles koncentrace spermií v ejakulátech zdravých mladých mužů, vyšetřovaných v souvislosti s neplodností. Také náš výzkum hypotézu o mužské neplodnosti v postupu let nepotvrdil,“ říká doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. ze Sexuologického ústavu VFN a 1. lf UK.

Dříve se vyšetřovali muži z neplodných párů až poté, co se u ženy potvrdila neschopnost otěhotnět. Nyní jsou muži z neplodných párů vyšetřováni jako první.

„V letech 1999, 2013 a 2016 jsme vyšetřili nad dvě stovky pacientů, čímž jsme navázali na předešlé výzkumy. A je sice pravdou, že je koncentrace spermií menší, než tomu bylo ve výzkumech z osmdesátých let. Důležitým faktorem ale také je, že se věk vyšetřovaných mužů zvýšil o deset let,“ uvedl sexuolog Jaroslav Zvěřina a dodal, že s přibývajícím věkem narůstá riziko neplodnosti.

AUDIO: Co zhoršuje plodnost mužů, více vysvětlí docent Jaroslav Zvěřina.

Pokud je u muže objevena patologie spermatu, pořád není nic ztraceno. Asistovaná reprodukce má mnoho možností, kdy muž s málo spermiemi má šanci stát se otcem. Stačí, když embryologové najdou jednu životaschopnou spermii, která je schopna oplodnění vajíčka,“ vysvětlil doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D., přednosta Sexuologického ústavu VFN a 1. LF UK.

K zlepšení plodnosti muže pomáhá zvýšená konzumace vitamínu E a hormonální nebo chirurgická léčba. Záleží na druhu příčiny. „Díky současnému pokroku vědy může být otcem i muž, který nemá žádnou spermii v ejakulátu,“ řekl Zvěřina.

Mužskou plodnost ovlivňuje mnoho faktorů – životní styl, prostředí, stres, cigarety, alkohol nebo drogy. „Příčinou mužské neplodnosti může být také užívání některých léků nebo anabolik,“ dodal Zvěřina.

Doporučení zní: Každý mladý muž by se měl nechat udělat spermiogram , jde o vyšetření, které posuzuje plodnost muže a poskytuje informaci o aktuálním stavu spermií.

AUDIO: Kdy jít na spermiogram, odpoví docent Michal Pohanka.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář