Nebezpečné infekce – co víme o HIV/AIDS?

Česko sice stále patří k oblastem s nízkým výskytem této infekce, ale bude tomu tak jen do té doby, pokud budou lidé informováni o závažnosti HIV a onemocnění AIDS. Nejde o „starou“ záležitost, ale zcela aktuální nebezpečí, které souvisí i s podceněním rizika pohlavně přenosných chorob.

Za nárůstem počtu případů stojí především přenos HIV mezi muži majícími sex s muži (MSM), který představuje v letošním roce téměř 71 % nových případů HIV.

Kolik z nás je vlastně HIV pozitivních?

MUDr. David Jilich z Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí Nemocnice Na Bulovce, k tomu dodává, že homosexuální muži o riziku dobře vědí, a proto se dávají testovat opakovaně. Můžeme se domnívat, že za nepoměr mezi pohlavími může do jisté míry podcenění rizika mezi heterosexuálními partnery. Mladí lidé mají často nedostatečné informace o HIV, riziko nákazy zlehčují a neabsolvují testy na HIV, i když se chovají rizikově.

„V České republice se provede každoročně asi milion testů na HIV, z čehož je přibližně sto tisíc testů na žádost pacienta. To však nenaznamená, že je otestováno 100 tisíc osob, protože někteří zejména homosexuální muži se dávají testovat opakovaně. Ochota k testování souvisí s povědomím o nemoci, které je ve skupině mužů majících sex s muži (MSM) velmi vysoké, naproti tomu v heterosexuální skupině jsou znalosti o tomto onemocnění na velmi nízké úrovni…“ říká lékař Jilich.

 

AUDIO: MUDr. David Jilich z Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí Nemocnice Na Bulovce odpoví, jak se dá pomoci HIV pozititivnímu pacientovi.

 

Budoucnost HIV pozitivních jedinců vs. prognóza pacientů s AIDS

Dr. Jilich upozorňuje, že ke klíčovým faktorům, které ovlivňují prognózu HIV pozitivního jedince, je včasné odhalení nemoci a spolupráce s lékaři AIDS center. Je-li infekce odhalena včas, mohou vést HIV pozitivní lidé téměř normální, kvalitní život. V dnešní době jsou k dispozici nová léčba, která umožňuje jednoduché a pohodlné dávkování. Naproti tomu pokud se přijde na infekci ve stadiu rozvinutého syndromu imunodeficience (AIDS), je prognóza, co se týče délky a kvality života, mnohem horší.

V ČR je léčba plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Na preventivní, edukační, mediální a celospolečenské aktivity snažící se o zlepšení povědomí se však vydává nedostatečné množství prostředků.

 

AUDIO: Je nutná osvěta o viru HIV, to už sdělí ze SZÚ lékařka Veronika Šikolová.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář