Snižme riziko zhoubných nádorů. Třetině z nich lze předejít!!! Primární prevence nádorů začíná od narození

“Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic” Halfdan Mahler

Výskyt zhoubných onemocnění v České republice stoupá stejně jako náklady na jejich léčbu. Proto je čím dál důležitější prevence. Stále ještě ovšem není využívána dostatečně. Řada nádorů se začíná léčit pozdě – příznaky jsou nejasné a je nesnadná lokalizace -jde například o karcinomy vaječníků či slinivky břišní. Další lze ovšem zachytit v časném stadiu pomocí screeningu. U nás úspěšně probíhají tři hlavní programy: screening karcinomu prsu, tlustého střeva a čípku děložního.

Důležitá je úprava životního stylu a odstranění rizikových faktorů – kouření, obezita, alkohol a nedostatečná fyzička.

„O mnoha důvodech vzniku a vývoje rakoviny toho ještě víme málo. Existují ale například jasné doklady o přímém vztahu mezi kouřením a rakovinou plic, nebo infekcí HPV (lidským papilomavirem) a nádory děložního čípku či konečníku. Pokud kouříme nebo nevyužíváme možnost ochrany děti očkováním proti HPV, chováme se nezodpovědně,“ vysvětluje doc.MUDr. Petra Tesařová, CSc. z onkologické kliniky VFN a 1. LF UK.
Na onkologická onemocnění, kterým se dá předcházet očkováním, umírají u nás stovky osob ročně. Jen karcinomu děložního čípku podlehne každých 20 hodin jedna žena. Rakovina způsobená HPV tak stále zbytečně zabíjí neúměrný počet lidí.

„Považuji za velmi důležité, že proti lidským papilomavirům existuje očkování, protože jsou příčinou vzniku celých pěti procent všech onkologických onemocnění,“ říká docentka Tesařová. „V oblasti prevence rakoviny je očkování doposud novou a málo využívanou možností“, dodává.

AUDIO: Jak zastavit rozvoj rakoviny, k tomu se vyjádří docentka  Petra Tesařová,. z onkologické kliniky VFN..

 

Odborné společnosti ČLS JEP doporučují očkovat obě pohlaví bez rozdílu v brzkém věku.

„Měli bychom maximálně využít možnosti snížit výskyt rakovin způsobených HPV infekcí. Víme, že snížíme-li cirkulaci viru v populaci, můžeme tohoto cíle dosáhnout. S očkováním je ovšem nutné začít včas tak, aby ochrana, kterou poskytuje, byla co nejvyšší“, říká MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

Rozhodnutí nechat své děti očkovat je především na rodičích. „Jako rodič bych si nechtěla klást jednoho dne otázku, zda jsem udělala dost pro ochranu svých dětí v době, kdy to již bylo možné,“ říká MUDr. Šebková.

AUDIO: Lékařka Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů upozorňuje na nutnost prevence v rodinách.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář