Patolog pomáhá živým pacientům,odhaluje také nebezpečné nádory u nemocných pacientů.

Patologa si většina z nás spojuje se smrtí, respektive zjišťováním její příčiny při pitvě. Dnes už patolog pomáhá hlavně živým. Zkoumá tkáně pacientů – biopsii.

 

Patolog pomocí biopsie zjistí, jakou povahu má karcinom v těle pacienta, anebo zda určitá tkáň je nádorová či ne. Příkladem spolupráce je léčba a diagnostika rakoviny prsu.  Onkolog tak potřebuje vědět od patologa, s jakým protivníkem se pacientka přesně potýká.

 

„Popis biopsie karcinomu prsu obsahuje podrobné informace o charakteru a typu nádoru a pravděpodobné úspěšnosti léčby. Tyto údaje jsou pro nás na počátku léčby onemocnění zcela zásadní,“ uvádí doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D., zástupkyně přednosty Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN.

 

Nádor prsu je častější ve vyšších věkových skupinách, ovšem karcinomy u mladých žen obvykle patří k typům rychle rostoucím. Brzy se šíří do uzlin, případně i metastazují.

 

AUDIO: Včasná léčba nádoru prsu se dá vyléčit, to říká docentka Petra Tesařová z Onkologické kliniky VFN.

 

Jak spolupráce probíhá

 

Cesta vzorku do laboratoře začíná běžně na mammografickém pracovišti. „Při podezření na zhoubný nádor prsu na základě vyšetření provede radiolog biopsii nádoru, což je odběr plnohodnotného vzorku nádorové tkáně v lokálním umrtvení pomocí speciální bioptické jehly,“ popisuje doc Tesařová. Další možností je, že do laboratoře patologie dorazí tkáň odstraněná chirurgem při operaci.
Patolog podrobí tkáň pečlivému zkoumání. Aby svůj úkol dobře splnil, potřebuje mít nejen dostatečné zkušenosti, ale též dobré vybavení laboratoře. Nezbytné je i správné zacházení s odebranou tkání, aby nedošlo k jejímu poškození. Hrozilo by  špatné zařazení nádoru do jednotlivých skupin a v důsledku poskytnutí nevhodné léčby!

Patologové jsou dnes nepostradatelnými spojenci onkologů

 

Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP a přednosta Fingerlandova ústavu patologie FN Hradec Králové prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. přiblížil, co všechno se při rozboru tkáně sleduje a určuje: „V nádorech stanovujeme jejich histologický typ podle vzhledu a charakteru růstu nádorových buněk viděných v mikroskopu. Dále určujeme stupeň pokročilosti (stage). To se opírá o mikroskopické hodnocení velikosti ložiska a to, zda jsou přítomny vzdálené metastázy a postižení lymfatických uzlin. Potom se určuje kategorie nádoru (hormonálně dependentní, HER 2 pozitivní atd.) a stupeň diferenciace (grade) – jak hodně či málo nádor napodobuje původní tkáň. Zpravidla platí, že čím je nádor méně diferencovaný, tím je agresivnější. Patolog poskytuje komplexní zprávu, která obsahuje všechny výše uvedené údaje. Na základě tohoto výsledku onkolog volí typ léčby.“

Onkologie dnes dokáže pomoci řadě pacientů, kteří by ještě před pár lety neměli mnoho šancí.Stále platí,  že největší naději na vyléčení anebo alespoň výrazné prodloužení života má ten, u něhož se nádor nalezne včas, ne až v pokročilém stadiu. Ženy by proto v zájmu svého zdraví měly již od mládí provádět samovyšetření prsou. Pátrá se po bulkách, hrbolcích, změnách ve velikosti prsu nebo uzlin v podpaží, asymetriích. Dále, zda kůže nemění svůj vzhled – šupinatění, vzhled „pomerančové kůry“. Varovnými příznaky jsou vtažení kůže nebo bradavky, samozřejmě i bolest či výtok z bradavky. S postupem při samovyšetření poradí ženě i gynekolog. Ženy nad 45 let mají hrazený mammografický screening každé dva roky.

 

AUDIO: Role patologa při objasnění nádorů je důležitá, to už potvrzuje profesor Aleš Ryška z Hradce Králové.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář