Veřejná sbírka Český den proti rakovině se posunula do podzimu, na středu 30. září

Současná situace ovlivněná pandemií koronaviru bohužel jakýmkoliv veřejným akcím nepřeje, přesto se najdou tisíce dobrovolníků, kteří si 30. září oblečou žluté tričko a půjdou do ulic nabízet kytičky a letáčky. Při letošní sbírce dárce obdrží vedle kytičky se zelenou stužkou i informační letáček, ve kterém se dozví o prevenci nádorových onemocnění ledvin a močového měchýře. Kytičky a preventivní letáčky letos mohou lidé získat i v některých informačních kancelářích dopravních podniků, v prodejnách a provozovnách. Vedle samotného výběru finančních prostředků za prodej kytiček je důležitou funkcí sbírky i osvěta, proto Liga ve spolupráci s Hypermarkety Albert a sítí kin CineStar našla platformu k distribuci letáčků, takže desetitisíce zákazníků hypermarketů, respektive návštěvníků kin dostanou informační letáček o prevenci národů ledvin a močového měchýře.

Pokud spoluobčané letos nepotkají dobrovolníky, mohou podpořit Ligu i na dálku:

Odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. Poté dárce obdrží kód, díky němuž si může stáhnout e-kytičku a umístit si ji na sociální sítě

Zasláním finančního daru na účet sbírky: 65 000 65 / 0300

Navzdory koronaviru pokračuje Liga proti rakovině ve své činnosti: organizuje a finančně podporuje rekondiční pobyty pro onkologické pacienty, lékaři poskytují odborné poradenství volajícím na Nádorovou telefonní linku, šíří osvětu a informace o prevenci nádorových onemocnění. Na začátku školního roku Liga zahájila nový projekt zacílený na školní mládež. Umisťuje do škol vždy na jeden týden mobilní výstavu KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM propagující zdravý životní styl. Co vedlo k rozhodnutí oslovit mladou generaci, objasňuje předsedkyně Ligy MUDr. Michaela Fridrichová: „Dnešní žáci jsou budoucí dospělí lidé a čím dříve si osvojí zásady rozumného životního stylu, tím lépe si ochrání své zdraví i pro budoucnost. V tématech výstavy jsme se neomezili úzce na prevenci rakoviny, ale zábavnou formou informujeme i o prevenci dalších civilizačních onemocnění. Školám také posíláme plakát s návodem, jak chránit vlastní imunitu. Současná situace s koronavirem akcent na zdravý životní styl ještě podtrhuje.“

Liga své projekty financuje z výtěžku veřejné sbírky a z darů občanů, není příjemcem stání podpory!

Téma letošní sbírky – nádory ledvin a močového měchýře

Volbu letošního tématu sbírky podpořil přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.: „Česká republika má ve světě jednu smutnou prioritu – nádory ledvin jsou u nás nejčastější ze všech sledovaných zemí.“ Přesné příčiny tohoto stavu nejsou dosud známy, řada výzkumných týmů se touto otázkou zabývá. Důležitým faktem je, stejně jako u mnoha jiných diagnóz, přijít k lékaři včas a zvýšit své šance k plnému uzdravení. Doc. Büchler dodává: „Často pacienti nemají žádné viditelné obtíže, ale u mnohých jsou příznaky dostatečně varovné, aby vyhledali lékaře – konkrétně je to příměs krve v moči. Neznamená to samozřejmě, že každý výskyt krve v moči indikuje nádorové onemocnění, důvod k podrobnému vyšetření to je v každém případě.“

PODCAST: Co se ještě Šárka Málková dozvěděla od předsedkyně ligy a lékařky Michaely Fridrichové.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář