Hypertenze zvyšuje i rizika fibrilace síní

V květnu jsme si připomněli Světový den hypertenze, který je iniciativou Světové ligy pro hypertenzi. Cílem je informovat veřejnost o problematice onemocnění vysokým krevním tlakem a motivovat ji k aktivnímu přístupu k péči o zdraví a kontrole krevního tlaku. Toto onemocnění, kterým v České republice trpí až 40 % dospělé populace, je často označováno jako „tichý zabiják“, a to především v souvislosti s vyšším výskytem fibrilace síní u těchto pacientů. Ta může v důsledku znamenat i ischemickou cévní mozkovou příhodu neboli mozkovou mrtvici.

 

Fibrilace síní, nejčastější porucha srdečního rytmu, nejvíce postihuje osoby ve vyšším věku. Podle aktuálních statistik postihuje 5 % lidí starších 65 let. První projevy se však mohou objevit i u relativně mladých lidí. Fibrilace síní může mít celou řadu příznaků – u některých pacientů se přihlásí jako zrychlený a nepravidelný srdeční tep, pocit bušení srdce. Jiní se mohou cítit nevýkonní, nepřiměřeně se zadýchávají při námaze. Záludné je, že část pacientů na sobě nemusí zpozorovat žádné projevy a fibrilaci síní se podaří odhalit zcela náhodou, například při vyšetření EKG.

 

Jak ukázaly první předběžné výsledky studie Sekundární prevence u nemocných po první ischemické cévní mozkové příhodě realizované Centrem kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze, fibrilace síní byla diagnostikována u více než 16 % pacientů s některým kardiovaskulárním onemocněním. Realizátorka studie prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., zdůraznila, že ne všichni nemocní s fibrilací síní byli léčeni. Navíc pouze u 2,6 % nemocných po první ischemické cévní mozkové příhodě prošlo 24hodinou monitorací EKG, bez které nelze fibrilaci síní včas odhalit.

 

„Fibrilace síní 5x až 6x zvyšuje riziko ischemické cévní mozkové příhody. Pro snížení rizika vzniku ischemického iktu užívají pacienti s fibrilací síní léky na „ředění“ krve (antikoagulační přípravky). Naštěstí, kromě warfarinu, který je z hlediska svého účinku velmi nevyzpytatelný, dnes už máme i moderní léčivé přípravky, které jsou mnohem šetrnější a stejně nebo i více účinné. Jedná se o gatrany a xabany, které prošly rozsáhlými studiemi, a  jejich přínos pro pacienty je nezpochybnitelný,“ doplňuje doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc. z Neurologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář