Jaká je současná situace v péči a léčbě dlouhodobě nemocných?

Léčebna dlouhodobě nemocných /LDN/  se proměnila ve svém názvu na oddělení následné péče, které  také  poskytuje  lůžkovou zdravotní péči.

 V praxi to znamená (do)léčení a rehabilitaci pacientů s převážně chronickými chorobami a po stabilizaci akutních onemocnění prakticky všech lékařských oborů vyjma pediatrie, nejvíce interny, neurologie, ortopedie, traumatologie, chirurgie. Pacientům je poskytována komplexní odborná lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče – fyzioterapie i ergoterapie.

Odbornou péči zajišťují lékaři se specializací v oboru interního lékařství, zdravotní sestry, ošetřovatelky, sanitářky a sanitáři v nepřetržitém provozu, fyzioterapeuti a ergoterapeuti. Komplexní sociální službu zajišťuje sociální sestra. Složení stravy a léčebných diet kontroluje dietní sestra.

ROZSAH POSKYTOVANÉ NÁSLEDNÉ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

odborná lékařská péče, lékařské výkony, pravidelné denní vizity

odborná ošetřovatelská péče zahrnující všechny výkony ošetřovatelské péče od osobní hygieny pacientů, podávání léků, injekcí, infúzí po ošetřování ran a kožních defektů moderními převazovými materiály a fyzikálními metodami, včetně prevence infekcí a proleženin u ohrožených nemocných

dietoterapie – léčba pomocí odborně sestavených diet, léčebná výživa, výživa sondami, infúzemi

fyzioterapie prováděná odborníky – fyzioterapeuty, spočívající v obnovení hybnosti nemocných, cvičení, posilování, aplikace elektroléčby, léčby magnetickým polem, ultrazvukem, laserem a vodoléčby

ergoterapie poskytovaná specializovanými ergoterapeuty, jejímž úkolem je nácvik běžných denních činností a sebeobsluhy, pracovních činností, řeči, čtení, psaní, intelektuálních a výtvarných činností, výroba keramiky

sociální péče, jejíž těžiště spočívá v zjišťování sociálních podmínek pacientů, pomoc s řešením sociálních problémů a sociální poradenství, podpora při podávání žádostí o sociální příspěvky a umístění v zařízení sociální péče.

AUDIO rozhovor: Jaká je současná situace v péči a léčbě dlouhodobě nemocných? Co odpověděl Šárce Málkové odborný lékař Jiří Paděra?

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář