Když senior potřebuje péči…

Pečujete o rodiče nebo prarodiče v seniorském věku? A víte, že dnes už existují zařízení, kde Vám s péčí pomohou a zároveň postaví pacienta na nohy a dodají mu sílu do života? A o jakém zařízení je řeč? Kupodivu to není to hotel ani domov seniorů, ale LDN neboli léčebny dlouhodobě nemocných. Například na Vysočině existují takové, které jsou prakticky luxusním hotelem s 24 hodinovou péčí. Nevěříte?

 

LDN jinak

 

Vysočinské LDN skutečně boří mýty v pohledu na tato zařízení. U běžné populace jsou totiž LDN vnímány jako zařízení pro dožití seniorů, mnohdy i s neodpovídající péčí. Slovo „dlouhodobě“ v jejich názvu udělalo své a tak jsou většinou populace chápány jako takzvané „konečné řešení“. A právě proto je až fascinující setkat se s LDN, kde senioři nejsou dlouhodobě, ale například jen na několik týdnů, a kde mohou třeba vyšívat, chodit do přírody na procházky, jezdit na výlety nebo se účastnit různých besídek. Jinak řečeno, je to prostředí, kde se může senior rozptýlit, zapomenout na běžné starosti a psychicky se takzvaně nastartovat.

 

„Není nic horšího než zavřít starého člověka mezi čtyři stěny, kde je odkázán jen na pomoc druhých, nemá si s kým co říct a je trýzněn svými myšlenkami na poslední roky života a často i na smrt,“ říká primář Vysočinských nemocnic MUDr. Leoš Abrt.

 

Pobyt v LDN

 

Pacienti tak během svého pobytu v LDN chodí na nejrůznější kroužky ručních prací, účastní se besídek, hovoří se spolubydlícími i ošetřovateli. V letním období jsou jim zajištěny i činnosti ve venkovním prostředí nemocnice, kde třeba opékají buřty apod. Vysočinské nemocnice pro ně pravidelně pořádají ranní hromadná rehabilitační cvičení, ergoterapii, sváteční posezení, například před Velikonocemi nebo Vánocemi.

 

„V naší nemocnici zabezpečujeme pro pacienty ergoterapii, kde se jim věnuje zkušený pracovník, který různými pracovními činnostmi u pacientů rozvíjí jemnou motoriku. Nezapomíná se ani na dobrou psychickou pohodu a proto je při těchto činnostech slyšet zpěv i smích našich pacientů. Vše je směřováno k tomu, aby pacient nebyl pouze umístěn na lůžku, ale aby se plně zapojil do života v naší LDN. V našem zažízení je možná i krátkodobá hospitalizace. Vše je podmíněno zdravotním stavem pacienta a jeho schopností vrátit se zpět do svého přirozeného prostředí, tedy domů“ vysvětluje primář MUDr. Leoš Abrt.

 

Řada pacientů se snaží si pobyt co nejvíce užít a načerpat spoustu podnětů. Rodinám se pak vrací rodiče nebo prarodiče plní energie, dobré nálady a pozitivních myšlenek, což je přínosem i pro samotné rodiny. Vysočinské nemocnice nabídnou rodinám alternativu ve formě sociálního lůžka v  péči o jejich blízké, zázemí a profesionální péči. Rodiny tak mají jistotu, že své blízké svěřili do dobrých rukou a že rozhodně nebudou strádat.

MUDr. Leoš Abrt – primář Vysočinských nemocnic
MUDr. Leoš Abrt je primářem Vysočinských nemocnic, které jsou známé i díky svým LDN, ve kterých je o seniory zcela jinak a kvalitně postaráno.  MUDr. Abrt se lékařství věnuje již 16 let, vystudoval 1. LF-UK Praha a následně, po studiích začal působit v Mladoboleslavské nemocnici na odd. LDN. Během své praxe získal atestaci 1. stupně z interního lékařství a následně specializaci z geriatrie. Celý profesní život se zaměřuje hlavně na obor geriatrie a péči o seniory. Několik let též působil na gerontopsychiatrickém odd. v psychiatrické léčebně. Jako primář Vysočinských nemocnic pracuje zejména se seniory, kterým se snaží ukázat, že i vyšší věk není překážkou aktivnímu životu.

Napsat komentář