Chronické žilní onemocnění – křečové žíly

Křečové žíly jsou různě velké a vyskytují se až u poloviny osob starších 40 let. Samoléčba může zhoršit onemocnění a proto je nutná návštěva lékaře. Podle stádia je řešení pomocí konzervativní nebo chirurgické léčby. Některou léčbu lze hradit ze zdravotního pojištění, jinou si zaplatí pacient sám.

Základem léčby je vyšetření pomocí duplexní sonografie.

 

Konzervativní léčba (bez operace)

 

Při lehčích nebo počátečních stadií varixů se volí metoda konzervativní. MUDr. Robert Vlachovský z Centra žilní chirurgie ji upřesňuje: „Mezi konzervativní léčbu křečových žil sem patří vedle režimových opatření (redukce váhy, zvedání dolních končetin a omezení pobytu v horku) také kompresivní léčba v podobě kompresivních punčoch a léčba ověřenými venofarmaky..“ Venofarmaka řeší podstatu onemocnění CVD – zánět. „Zmírní zánětlivé změny na žilních stěnách i chlopních, proto pacienti rychle cítí úlevu od bolesti. Navíc, venofarmakum zvyšuje napětí žilní stěny (důležité pro zpětný návrat krve z dolních končetin zpět k srdci). Proto nedochází ke zhoršování choroby a k posunu v těžší stadia, jakými jsou například bércové vředy.“ vysvětluje lékař. Konzervativní postup by měl předcházet operačnímu zákroku. V indikovaných případech přispívá na léčbu venofarmakem zdravotní pojišťovna a doplatek pacienta na měsíční léčbu se pak pohybuje kolem 250,- Kč.

 

Operativní řešení

V pokročilejších stadiích lékař přistupuje k operačnímu řešení. Chirurgická léčba odstraňuje vzniklé křečové žily. „Chronické žilní onemocnění dolních končetin je bohužel celoživotní problém, a vyznačuje se postupným zhoršováním a tendencí k recidivám (opětovné objevení se varixu), proto je u něj doporučována dlouhodobá konzervativní léčba venofarmaky. Preparáty zmírňují symptomy tohoto onemocnění (bolesti, křeče nebo pocit těžkých nohou) a snížují zhoršování onemocnění.“


Sklerotizace

Sklerotizace se využívá k léčbě drobných mikrovarixů a retikulárních žil (větší žíly, prosvítají v tloušťce 1 až 3 mm). „Podstatou této metody je aplikace sklerotizačního přípravku do žíly. Sklerotizační látka žílu zevnitř nenávratně naruší a tělo ji pak samo odbourá. K dosažení optimálního výsledku je většinou nutné sklerotizaci opakovat v několika sezeních s časovým odstupem a nosit po stanovenou dobu kompresní punčochy nebo bandáže,“ vysvětluje lékař. Tento zákrok se provádí ambulantně. Cena se pohybuje v řádech stokorun (500 – 1000 Kč). Jde-li o kosmetický zákrok, pojišťovna sklerotizaci nehradí.

Stripping

Operační metoda, která spočívá ve „vytržení“ celého nefunkčního úseku povrchového žilního kmene velké nebo malé skryté žíly. Nejčastěji v úseku od třísla do podkolení, respektive od podkolenní do poloviny bérce. Při tomto zákroku je nutný pobyt v nemocnici a delší rekonvalescence (3 až 5 týdnů) spojená s pracovní neschopností. Tento typ výkonu plně hradí zdravotní pojišťovny.  

Tepelné metody – laser, radiofrekvenční proud a horká pára

„Mechanismus tepelného poškození spočívá v nepřímém zahřátí žilní stěny bublinkami páry a kontaktu mezi hrotem laserového vlákna s vlastní stěnou, což vyústí v  uzávěr žíly,“ přibližuje metodu MUDr. Vlachovský. Hlavním rozdílem oproti klasickým chirurgickým technikám je rychlejší rekonvalescence a absence řezu v třísle. Operace se provádí  ambulantně, v lokální anestezii. Rekonvalescence trvá 1 – 2 týdny. Pojišťovny jej nehradí a výkony stojí od 15 do 30 tisíc korun.

Netepelné metody

Netepelné metody se provádí bez anestezie. Jde o využití biologického lepidla nebo mechanicko-chemickou ablaci. V případě použití biologického lepidla nevyžaduje metoda ani následné nošení kompresních punčoch. Limitem zákroku pomocí biologického lepidla je zatím jeho cena, ta představuje násobky ceny běžného termálního nitrožilního ošetření (viz. výše). Pojišťovny jej neproplácí.

AUDIO: MUDr. Robert Vlachovský z Centra žilní chirurgie poodhalí možnosti léčby varixů.

 

Více informací naleznete na www.zilniporadna.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář