Léčba srdce propíchnutím srdeční přepážky

Kardiologové Nemocnice Na Homolce ve spolupráci s americkými odborníky testují unikátní metodu – léčbu diastolického srdečního selhání vytvořením otvoru v srdeční přepážce. Na první pohled je to paradox – většinou totiž nežádoucí dírky v srdci zacelují.  Avšak v tomto případě, kdy se srdce nedokáže kvůli chorobné ztrátě pružnosti pořádně roztáhnout a naplnit krví, může naopak otvor o správné velikosti pacientovi pomoci. Zákrok se provádí pomocí katetru (tenkého vodiče) zavedeného skrz cévy – tedy bez chirurgického otevření hrudníku, uvedl primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce profesor MUDr. Petr Neužil, CSc.

Nová metoda se v současné době ověřuje v rámci mezinárodní studie. V Nemocnici Na Homolce tento zákrok podstoupil jako pátý na světě pětapadesátiletý muž.  Jeho zdravotní stav se po zákroku výrazně zlepšil, „Metoda je velkou nadějí pro nemocné trpící tímto závažným onemocněním, pro nějž existují jen velmi omezené možnosti léčby,“ doplnil profesor Neužil.

Technologii vyvinula společnost DC Devices sídlící v Tewksbury ve státě Massachusetts. „Jsme potěšeni, že můžeme spolupracovat s Nemocnicí na Homolce, která je lídrem v léčbě srdečních onemocnění,“ říká šéf DC Devices George Fazio. Je přesvědčen, že  metoda je krokem vpřed a pacientům trpícím srdečním selháním přinese zlepšení kvality života.   
Srdeční selhání, tedy stav, kdy srdeční sval přestává fungovat jako pumpa, je dvojího typu – systolické a diastolické. Při systolickém selhání se srdce nedokáže pořádně stáhnout a tedy vypudit dostatek krve do oběhu, v případě diastolického selhání se naopak kvůli přílišné tuhosti nedokáže pořádně roztáhnout a naplnit krví. Hlavním příznakem obou typů onemocnění je dušnost při námaze a v pozdějším stádiu i v klidu.

Pro poruchu stažlivosti srdečního svalu (systolické selhání) dnes existuje více možností léčby (od léků přes různé typy kardiostimulátorů až po transplantaci). Pro diastolické selhání, kdy v důsledku omezené roztažitelnosti a zhoršené poddajnosti stěny levé komory dochází k zatížení levé síně velkým objemem a vysokým tlakem, je léčba omezená jen na léky pro odvodnění a snížení krevního tlaku. Přitom se odhaduje, že poměr výskytu obou typů choroby je zhruba stejný.  Diastolické selhání se však dnes užívanými metodami hůře odhaluje než systolické.

Princip nové metody spočívá v tom, že se zavede skrz cévy pomocí katetru do srdce jehla a propíchne se jí do přepážky srdečních síní malý otvor, který se poté zvětší –  maximálně však na osm milimetrů.  Dírka se pak vyztuží kovovým stentem, který tvarem připomíná drátěný košíček. Otvor tak umožňuje odtok části přebytečné krve z levé do pravé síně. Po prvních zkušenostech se ukazuje, že se pravá srdeční síň s tímto menším nadbytkem krve velmi dobře vyrovná, zatímco levé srdeční síni se odtokem krve výrazně uleví. Po tomto zákroku by mělo být srdce schopno se vyrovnat se zvýšením plnícího tlaku levé komory při zátěži  – pacient by tedy měl mnohem lépe snášet zvýšenou námahu.

Chronické srdeční selhání je novodobou epidemií, počet těchto onemocnění každým rokem roste.  Výskyt v populaci vyspělých zemí je 0,4 až dvě procenta, přičemž vzrůstá až na deset procent u věkové skupiny nad 70 let. V Evropě je ročně nově diagnostikováno půl milionu lidí se srdečním selháním a v České republice až 40.000. 

Onemocnění je dlouhodobé, dochází při něm ke snížení funkční schopnosti srdce jako pumpy, tím k poruše funkce i dalších orgánů a následným projevům, jako je například dušnost – nejprve při námaze, později i v klidu, únavnost a otoky dolních končetin. Choroba významně zhoršuje kvalitu života nemocných.

Nejčastější příčinou srdečního selhání je ischemická choroba srdeční a stavy po srdečním infarktu (50-70 procent) a primární postižení srdeční svaloviny (dilatační kardiomyopatie) ve dvaceti až třiceti procentech. Dalším významným faktorem rozvoje chronického srdečního selhání je nedostatečně kontrolovaná a léčená hypertenze, stárnutí populace a zvýšený výskyt cukrovky, která vede k postižení srdečních cév.

Odborníci na celém světě zkoumají možnosti, jak srdeční selhání co nejlépe léčit. V ČR existují centra pro léčbu srdečního selhání. Soustřeďuje se v nich i péče o nemocné, kteří jsou doporučeni k přístrojové léčbě. Takové centrum existuje i v Nemocnici Na Homolce. Ročně jím projde na 800 pacientů z celé ČR.

Kardiologové Nemocnice Na Homolce ve spolupráci se zahraničními odborníky stále zkoumají nové možnosti léčby této závažné choroby.  V poslední době realizovali už řadu světově unikátních výkonů, které byly součástí mezinárodních studií. Například před několika měsíci začali provádět ve spolupráci s americkými experty katetrizační operaci dvojcípé chlopně, která kromě zmenšení rozsahu chlopenní nedomykavosti vede ke zlepšení srdečního selhání. Loni v červnu implantovali speciální stimulátor pro zlepšení činnosti selhávajícího srdce. Na konci roku 2012 začali se zaváděním kardiostimulátoru přímo do srdce. 

Oddělení PR a komunikace
Nemocnice Na Homolce

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář