Zdravé ledviny pro všechny. Oslavte Světový den ledvin skleničkou vody!

Celých 10 % světové populace trpí nějakou formou poškození ledvin. Je proto nutné zvýšit povědomí veřejnosti o nemocech ledvin a jejich komplikacích.

„12. března 2015 zveme všechny, aby si připili na své ledviny a nabídli skleničku vody svým rodinným příslušníkům, přátelům a spolupracovníkům. Je to symbolické gesto a zároveň začátek další diskuze o potřebě mít hojnější informace o rizicích, nebezpečích a důsledcích chronického onemocnění ledvin a o tom, jak onemocnění ledvin předcházet a jak ho celosvětově léčit, zejména ovlivněním životního stylu,“ nabádá přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN.

Světový den ledvin

Cílem je zvýšit informovanost o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. Letošní téma „Zdravé ledviny pro všechny” připomíná, že riziko nemocí ledvin je u různých osob různé a také že celosvětově ne všichni pacienti mají přístup k potřebné zdravotní péči.

Léčba onemocnění ledvin v ČR

U nás je léčba náhradou funkce ledvin (dialýza nebo transplantace) dostupná a plně hrazená pro všechny pacienty. Velkým problémem je ale pozdní záchyt chronického onemocnění ledvin, u více než 1/3 pacientů. Léčba je započata náhradou funkce ledvin, aniž by předtím byli sledováni v nefrologické ambulanci. U těchto pacientů nebyly využity všechny možnosti léčby chronického onemocnění ledvin, které by umožnily se selhání ledvin vyhnout nebo jeho vývoj alespoň zpomalit.

AUDIO: Profesor Vladimír Tesař, přednosta Kliniky nefrologie VFN nám sdělí, kdo je v riziku pro nemoc ledvin. Ještě téma doplní profesor Ivan Rychlík.

Oslavte Světový den ledvin skleničkou vody

Přípitek skleničkou vody 12. 3. 2015 je dobrý způsob, jak si připomenout, že ledviny jsou životně důležitý orgán, o který bychom se měli starat. Zdravý způsob života jednoznačně pomáhá snížit riziko chronického onemocnění ledvin a časná detekce a léčba může zpomalit nebo dokonce zcela zastavit progresi chronického onemocnění ledvin.

12. 3. 2015 mohou zájemci podstoupit v Praze a dalších městech skríningové vyšetření ledvin (vyšetření moči a sérového kreatininu jako parametru funkce ledvin) a měření krevního tlaku.  Podrobné informace o akcích jsou nawww.nadaceledviny.cz a www.nefrol.cz. 

 

AUDIO: Poslouchejte příběh pacientky s onemocněním ledvin Ing. Heleny Cetlové.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář