Pacienti dostanou průvodce, ukáže jim cestu v bludišti léků

Češi ročně spotřebují velké množství léků. Někteří senioři berou denně deset i víc různých léků a potravních doplňků. Jak léky užívat a jak se vyznat v tom, pomůže projekt lékový průvodce.

„Projekt lékového průvodce považuji za pokus, jak zlepšit stav hospodaření s léky v českém zdravotnictví. I dobře míněné informace vážených autorit mohou být protichůdné a nesrozumitelné pro lékařskou praxi. Situace je pak nepřehledná nejen pro pacienty, ale někdy také pro samotné lékaře. Zvláště v době internetu, kdy snadno můžete získat zcela protikladné zprávy o nemocech a jejich léčení, je důležité, aby lidé věděli, kde získat seriózní a vědecky ověřené informace,“ řekl prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti.

Ústav lékového průvodce zprostředkuje informace o užívání léčiv, vedlejších účinků nebo jejich dostupnosti. „Naší snahou je vytvořit místo, kam se mohou obracet pacienti i odborníci. Zprostředkujeme předání témat příslušným institucím a budeme hlídat další řešení,“ upřesnila PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka ústavu.

AUDIO: Projekt Lékový průvodce představí jeho ředitelka Ivana Plechatá a ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.

 

Prvním úkolem lékového průvodce je pomoci domovům pro seniory, zlepšit předepisování a podávání léků. Právě senioři jsou nejvíce ohroženi užíváním příliš velkého množství léčiv a jejich nevhodnými kombinacemi.

„Během února jsme provedli dotazníkové šetření v sedmi domovech důchodců, do kterého se zapojilo přes 850 klientů. V pilotním projektu chceme zmapovat současnou situaci v oblasti lékové léčby seniorů a navrhnout celkové zlepšení,“ doplnila Plechatá.

Projekt podporuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv: „Aktivity, které směřují k vyšší bezpečnosti pacientů, velmi vítáme. Ústav sám se snaží veřejnost v této oblasti informovat a vzdělávat, proto se do projektu zapojil a bude jej aktivně podporovat,“ řekl ředitel ústavu PharmDr. Zdeněk Blahuta.

Skoro 80 % seniorů je při užívání léků zcela závislých na ošetřujícím personálu, ať už vlivem sníženého rozhodování či demence.

„V zahraničí pomáhají podobným zařízením speciální týmy, ve kterých je vedle předepisujícího lékaře zapojen také farmaceut a geriatr. Tyto týmy konzultují složitější pacientské případy. Model s úspěchem funguje ve Velké Británii, něco podobného bychom proto chtěli zkusit také u nás,“ shrnula PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Homolce.

AUDIO: Je zapotřebí lékový průvodce? Co k tomu říká farmaceutka Milada Halačová a profesor Jiří Vorlíček.

 

Lidé se mohou na lékového průvodce obracet prostřednictvím webových stránek: www.lekovypruvodce.cz.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář