Liberecký kraj: lídr v péči o pacienty s kardiostimulátory

Liberecký kraj vytváří jako první v republice jedinečnou síť dálkového monitoringu mezi nemocnicemi. Systémem monitorů CareLink Express, který umožňuje přenášet data z implantovaných kardiostimulátorů a defibrilátorů, zde disponují už na třech místech. Díky inovativnímu řešení region ušetří peníze za péči o pacienty s onemocněními srdce, poskytované lékařské služby však budou zároveň bezpečnější a efektivnější.

 

Počet pacientů v Libereckém kraji se srdečními stimulátory není malý. Za posledních deset let  existence libereckého Kardiocentra  zde  bylo  naimplantováno  3  770  kardiostimulátorů a 990 implantabilních defibrilátorů. Dálkový monitor CareLink Express pomůže přibližně 40 % pacientů, kteří mají kardiostimulátory a defibrilátory společnosti Medtronic. „Velkou část území Libereckého kraje tvoří hornatý terén, což pro pacienty i sanitní vozy znamená obtížnější dopravní obsluhu, obzvláště v zimě. Některé oblasti navíc nejsou pokryty GSM signálem. Monitory v nemocnicích jsou tedy pro region zásadní a pomáhají pokrýt jeho potřeby. S tím samozřejmě souvisí významná úspora nákladů na straně plátců zdravotního pojištění, za dopravu pacientů i jejich případnou hospitalizaci,“ objasňuje na úvod MUDr. Rostislav Polášek, přednosta Kardiocentra v Krajské nemocnici Liberec.

 

Monitor CareLink  Express  umožňuje  načíst  data  z kardiostimulátoru  příchozího  pacienta a následně je poslat přímo do rukou jeho ošetřujícího specialisty – arytmologa. Po Liberci a  Jablonci  nad Nisou získala monitor i Nemocnice  s poliklinikou  v České Lípě. Pacienti, kteří by museli dříve cestovat kilometry do příslušného kardiocentra, teď mohou pohodlně využít  datového  přenosu  mezi  nemocnicemi.  O  stavu  svého  srdce  a  případném  dalším postupu se dozvědí během několika minut.

 

„Liberecký kraj je v tuto chvíli lídrem v oblasti telemedicíny a může sloužit jako modelový příklad pro ostatní centra s velikou spádovou oblastí. V příštím roce plánujeme umístění dálkových monitorovacích jednotek CareLink Express do Turnova, Semil a Jilemnice,“ prozrazuje Adriana Stará, ředitelka společnosti Medtronic Czechia. Kromě toho může být technologie  umístěna  v oblastních  nemocnicích,  u lokálních  kardiologů,  v domovech  pro seniory nebo lékárnách.

 

Pacienti  s implantovaným  defibrilátorem  mají  obvykle  k dispozici  osobní  monitor, 
který  zpracovává  data  pouze  z jejich  vlastních  přístrojů.  Pokud  se  však  vzdálí  a  přístroj 
nemají  u  sebe,  vystavují  se  riziku,  že  jejich  zdravotní  potíže  nebudou  včas  odhaleny.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář