Lidský organismus zvládne přijmou i dva nové orgány

Rok 2018 byl vůbec nejúspěšnějším rokem v dosavadní historii české transplantační medicíny. „Transplantační týmy provedly celkem 895 transplantací orgánů, což je o 53 více než v roce 2017. Již tradičně byly nejčastěji transplantovaným orgánem ledviny (508). Velkým úspěchem bylo také 216 transplantovaných jater, díky tomuto číslu jsme se zařadili na sedmé místo ve světě. Pokud jde obecně o transplantace, Česká republika si za posledních několik let vydobyla v zahraničí dobré jméno. Opět se u nás v loňském roce dostal počet dárců orgánů nad hodnotu 26 dárců na milion obyvatel, čímž jsme předstihli mnoho vyspělých zemí, jako je třeba Německo, Itálie a další. Aktuálně to znamená umístění v první desítce na světě,“ uvádí prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., ředitel Koordinačního střediska transplantací.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně (CKTCH) je po IKEM druhým největším transplantačním centrem v České republice. Toto centrum založil a po dobu dlouhých 23 roků mezi lety 1984 až 2007 vedl prof. MUDr. Jan Černý, CSc. :„Za dobu mé praxe jsme posunuli hranice orgánových transplantací v několika směrech a dosáhli jsme řady českých prvenství. V roce 1995 můj tým provedl první transplantaci srdce u dítěte, v roce 1998 první kombinovanou transplantaci srdce a ledviny, v roce 2002 transplantaci jater se současnou náhradou aortální chlopně a v roce 2005 jsme jako první v Evropě současně transplantovali tři orgány: srdce, játra a ledviny. Dlouhá léta jsem spolupracoval s profesorem Vašků na výzkumném úkolu „Náhrada srdce srdcem umělým“ a podílel jsem se na vývoji brněnského umělého srdce, které jsem mnohokrát implantoval nejen v experimentu, ale také pacientům u nás i v zahraničí,“ vypočítává prof. MUDr. Jan Černý a za přínos v budování transplantačního programu v ČR získal zlatou plaketu.

AUDIO rozhovor: Je dostatek orgánů pro potřebné? I na další otázky Šárce Málkové odpovídali odborníci.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář