Pacienti s kardiostimulátorem či defibrilátorem mohou na magnetickou rezonanci

BIOTRONIK, inovativní společnost v oblasti kardiovaskulárních technologií vyvinula a uvedla do praxe kardiostimulátory umožňující pacientům podstupovat magnetickou rezonanci celého těla. Pacienti s implantovaným defibrilátorem (ICD) společnosti BIOTRONIK mohou podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí části těla. Jedná se i tak o jediné defibrilátory na světě umožňující pacientům vyšetření magnetickou rezonancí.

Vyšetření magnetickou rezonancí má zásadní význam pro diagnostiku a léčbu pacientů se závažnými onemocněními, jako je rakovina, cévní mozková příhoda a další neurologická a ortopedická onemocnění. Toto nové rozšíření znamená, že pacientům s kardiostimulátory jsou nyní dostupné i celotělové skeny, čímž se implantáty BIOTRONIK dostávají na přední místo v kardiovaskulárních inovacích.

Možnost použít vyšetření magnetickou rezonancí je velmi důležitá při zobrazování měkkých tkání a bude mít ještě větší význam v budoucnosti. Magnetická rezonance se vyznačuje vysokou kvalitou obrazu a pacient při ní není vystaven záření.

Pacienti s implantovanými jednokomorovými i dvoukomorovými kardiostimulátory Evia mohou nyní podstoupit 100% všech požadovaných vyšetření, včetně skenů jater a srdce. V polovině srpna získala společnost BIOTRONIK pro svou technologii umožňující celotělové skeny označení CE.

Každý kardiologický přístroj společnosti BIOTRONIK je rovněž vybaven systémem pro domácí monitorování Home Monitoring, který dokáže rychle odhalit zhoršení klinického stavu pacienta a automaticky denně posílat příslušné údaje. To umožňuje lékařům včas léčbu upravit.

 

“Přítomnost kardiostimulátoru nebo implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (tzv. ICD) v těle pacienta byla doposud absolutní kontraindikací pro vyšetření magnetickou rezonancí (MR). V posledních několika letech jsou díky technologickému pokroku na trh uváděny kompatibilní implantabilní přístroje, umožňující pacientům za specifických podmínek vyšetření magnetickou rezonancí podstoupit. Firem, které vyrábějí kompatibilní kardiostimulátory je dnes celá řada. Jedním z takových přístrojů je i řada stimulátorů Evia ProMRI® firmy Biotronik. 18. listopadu 2011 dokonce tatáž firma získala schválení pro první a doposud jediný kompatibilní ICD řady Lumax 740 ProMRI® vhodný pro vyšetření MR. Musím ovšem zdůraznit, že k provedení vyšetření magnetickou rezonancí je zapotřebí, aby měl pacient implantovány i  kompatibilní elektrody, nejen samotný přístroj”, říká doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D. z Kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

Celosvětová populace pacientů, kteří potřebují implantabilní defibrilátor, roste rychlostí asi 10 až 15 procent ročně. Také potřeba vyšetření magnetickou rezonancí se zvyšuje přibližně o 10 % za rok. V roce 2006 bylo provedeno přibližně 30 milionů vyšetření magnetickou rezonancí a v roce 2009 bylo na celém světě provedeno už kolem 50 miliónů vyšetření.

Narůstající počet pacientů, kteří potřebují implantabilní defibrilátor, a zvyšující se  potřeba vyšetření magnetickou rezonancí má za následek 50-75% pravděpodobnost, že pacient s implantovaným defibrilátorem bude v průběhu životnosti svého implantovaného přístroje indikován k vyšetření magnetickou rezonancí.

 

Vyšetření pacienta s implantovaným srdečním debibrilátorem (ICD) na magentické rezonanci. FN Olomouc.

————-

1
Morgan Stanley, ICD market, 1996–2009.
2
Roguin et al., Europace 2008, 10, 336-346.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář