Nemoci oběhové soustavy

Na následky nemocí oběhové soustavy zemře podle údajů ÚZIS okolo 50 tisíc lidí ročně, což tvoří přibližně polovinu všech úmrtí u nás. Zatímco do 40 let věku tvoří nemoci oběhové soustavy 8,6 procent všech úmrtí, se přibývajícím věkem riziko vzrůstá: mezi 40 a 70 je nemoc oběhové soustavy příčinou úmrtí ve 28, 5 procentech, od 70 let dále tvoří už 50,6 procent.

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice je po onemocněních srdce nejčastější příčinou hospitalizace. Ročně umírá v ČR na toto onemocnění cca 10 % z celkového počtu zemřelých. Celosvětově zaujímá cévní mozková příhoda druhé místo v příčinách smrti po kardiovaskulárních chorobách, přestože u nás obecně došlo ke zlepšení kontroly hypertenze, poklesu onemocnění srdce a zvýšení obecného podvědomí o rizikových faktorech.

Mrtvice (CMP) je náhlý stav, který může překvapit i člověka, který se cítí zdravě. Projevuje se různorodě, společným jmenovatelem je změna citlivosti, koordinace, neschopnost rozumět mluvené řeči, porucha zraku, tuhnutí šíje. Častým mýtem je, že se mrtvice týká jen seniorů. Mozkové příhody postihují stále více mladší věkové skupiny. Výjimkou nejsou ani pacienti mezi 30. a 40. rokem života. Při podezření na mozkovou mrtvici je třeba neprodleně zavolat RZP na lince 155. Čím dříve je nemocnému poskytnuta pomoc, tím lépe.

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem, který lze ovlivnit, je arteriální hypertenze. Dále se na vzniku podílí cukrovka (diabetes mellitus), hyperlipidémie, kouření, fibrilace síní či další faktory.

„Doporučuji nevynechávat preventivní lékařské prohlídky, které jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění u dospělých každé dva roky. Poznáním a včasným podchycením rizik lze mozkové příhodě předejít,“ uvádí Ing. Zdeněk Rotal Ph.D. „Zrádné je především to, že se vysoký krevní tlak  nemusí projevovat vůbec žádnými příznaky a potížemi. Člověk se může cítit zcela zdráv, projeví se až důsledky, které již bývají velmi závažné a nezvratné. Proto bývá vysoký tlak označován jako „tichý zabiják“.“

Pravidelné měření umožňuje včas odhalit změny v kardiovaskulárním systému a předcházet tak rizikům vzniku infarktu a dalších nemocí. „Optimální hodnota tlaku krve je 120-130/70-85 mm Hg, ale pokud nějaká hodnota vyskočí, nehraje to důležitou roli. Může za to např. přechodný stres,“ upozorňuje MUDr. Peleška.

V dnešní době je vcelku jednoduché pořídit domů snadno ovladatelný tlakoměr. Domácí měření se však musí provádět správně, jinak výsledky mohou spíše pacienta stresovat a situaci zhoršovat. Nezbytným předpokladem je použití klinicky ověřených tlakoměrů ideálně vybavených Intelli manžetou, které jsou uživatelsky příjemné, a na výsledky měření se lze spolehnout. Takto získané hodnoty tlaku jsou pro konzultaci s lékařem věrohodné.

V rámci prevence CMP je  tedy třeba dodržovat zdravý životní styl (nekouřit, sportovat, udržovat optimální váhu, vyhýbat se tučným jídlům, dodržovat pitný režim) a důsledně léčit přidružená onemocnění. Více informací hledejte na www.krevnitlak.cz.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář