Pacienti: I s metastázami chceme žít kvalitní život

Metastatické onemocnění – diagnóza, která před érou moderní onkologické terapie znamenala přežití v řádech týdnů, maximálně měsíců. Nyní můžou desítky pacientů prožít měsíce i roky ve slušné kvalitě života. Potřebují k tomu včasnou a účinnou léčbu i důvěru v sebe sama a svého lékaře. Pomoc nabízí také pacientské organizace.

Otázku, jak žít kvalitně navzdory metastatickému onemocnění, si v rámci pacientské sekce Prague Onco spolu s pacienty položili lékaři, pacientské organizace i politici. Akci pořádal Dialog Jessenius a Ústav lékového průvodce.

Metastatická onemocnění omezují společenský život pacientů. Ti mnohdy přestávají být soběstační a jsou tak odkázáni na pomoc blízkých nebo odbornou péči. „Ještě donedávna bylo pro pacienta zhoubné onemocnění ve fázi metastáz většinou jednoznačným rozsudkem brzké smrti. V současné době máme k dispozici takové léčebné možnosti, které nejen zásadně prodlužují život těchto pacientů, ale zachovávají i jeho kvalitu,“ říká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Příkladem takového pacienta je i paní Jana. Ta se 13 let po léčbě rakoviny prsu musela podrobit další operaci, při níž jí lékaři našli metastázy v lymfatických uzlinách, nadklíčku. „Onkologové mi však zavčas nasadili adekvátní léčbu, která naštěstí zatím stále funguje. Mohu se věnovat naplno práci, rodině i svým koníčkům,“ říká paní Jana.

Zásadní je, aby byl pacient o svých možnostech dostatečně informován. Zde hrají důležitou úlohu také pacientské organizace,“ říká Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka sítě Mamma HELP center. Ty pro pacienty představují spolehlivé poradenství a psychickou podporu v akutní fázi onemocnění. „Pacientské organizace vlastně „vytváří most“ mezi zdravými a nemocnými tím, že šíří povědomí o nemoci a hájí práva pacientů,“ dodává Drexlerová.

Příznaky onemocnění jsou různorodé. Alarmující je únava, výrazné hubnutí a snížení výkonu nebo zvýšená teplota ve večerních hodinách. Ostatní příznaky úzce souvisí s částí těla, ve které se nádor usídlil. „Některé zhoubné nádory často metastazují do kosti. Kostní metastázy bývají nejčastěji diagnostikovány u pacientů s mnohočetným myelomem, asi u 70 % pacientů s rakovinou prsu a prostaty a zhruba u 40 % pacientů s rakovinou plic a ledvin,“ říká doc. Tesařová. Nemoc se zpravidla ohlašuje bolestmi. Nádorem oslabená kost je křehká, snadno se láme a fraktury se velmi obtížně hojí.

„Pro úspěch jakékoli léčby je také klíčová úzká spolupráce a otevřená komunikace mezi lékařem a pacientem. Na to, aby to byl sám pacient, kdo bude s lékařovou pomocí spolurozhodovat o léčbě, klade důraz současná západní medicína,“ uzavírá Dr. Sue Gessler, klinická psycholožka z Gynekologického onkologického centra v Londýně, která byla významným hostem setkání.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář