Mezinárodní projekt pomůže odhalit riziko vzniku rakovi

Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (1. LF UK a VFN) se zapojila do velkého mezinárodního projektu FORECEE zabývajícího se výzkumem rizika vzniku rakoviny prsu, vaječníků, děložní sliznice a děložního čípku. „Cílem výzkumu je snížit jak výskyt zhoubných nádorů, tak i úmrtnost žen na tato zhoubná onemocnění,“ uvedl jeden z řešitelů projektu doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. z Onkogynekologického centra kliniky.

„Onkologický výzkum, ať už teoretický či klinický, patří k předním oblastem bádání na 1. lékařské fakultě UK. Jsem rád, že se účastníme takového rozsáhlého mezinárodního výzkumu, který přispěje k včasnému odhalování rizika vzniku a adekvátní léčbě zhoubných nádorů prsu a ženských pohlavních orgánů,“ řekl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.     

Vědci budou v rámci projektu zkoumat změny ve stavbě a funkci DNA nádorových buněk i přítomnost původců infekce ve vzorcích stěrů z děložního čípku. Kombinace takových nálezů (markerů) může předpovědět, jak velké je u konkrétní ženy riziko vzniku určitého typu rakoviny ženských orgánů. Předpokládají, že ve výsledku budou mít možnost ovlivnit jak prevenci, tak i samotnou léčbu zhoubných nádorů. „Máme dnes již řadu možností, jak těmto chorobám předcházet a léčit je. Důležité je však včas u širší populace zjistit riziko, že onemocnění může vůbec vzniknout. K tomu by nám právě měly pomoci výsledky projektu FORECEE,“ uvedl doc. Zikán.         

V Evropě každým rokem přes půl milionu žen onemocní některým z těchto čtyř typů rakoviny. V projektu, který odstartuje v září 2015, budou vyšetřeny tisíce žen z několika států Evropy. Vědci budou analyzovat vzorky, které jim lékaři odeberou při stěru z děložního čípku při běžné gynekologické prohlídce. Výzkum bude trvat čtyři roky a poté bude vyhodnocen. Do projektu je zapojeno 14 partnerských evropských organizací – univerzit, nemocnic a nadací. Výzkum vede University College v Londýně.                   

V ČR každý 3. člověk onemocní nějakou formou rakoviny. Zhoubné nádory prsu a ženských pohlavních orgánů patří mezi nejčastější. „Rakovina prsu je velmi časté onemocnění, ročně jí onemocní bezmála 7000 žen, ale dnes už ji umíme dobře léčit
– umírá na ni zhruba 28 procent nemocných. Rakovina vaječníků se v porovnání s ní vyskytuje sice šestkrát méně, ale zemře na ni až 70 procent nemocných žen,“ vysvětluje doc. Zikán. Nádor děložního čípku postihuje především ženy mladé.

„Alarmující je, že existuje stále ještě mnoho žen, které nebezpečí onemocnění zhoubným nádorem podceňují a přes všechna varování a osvětu na pravidelné kontroly ke gynekologovi nechodí,“ říká doc. Zikán. Dodává, že právě projekt FORECEE chce vyvinout nástroje, které umožní identifikovat ženy v riziku vzniku zhoubných nádorů prsu a ženských pohlavních orgánů a nabídnout jim odpovídající preventivní péči.

Onkogynekologické centrum je součástí Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN. Pokrývá celé spektrum diagnostické, léčebné i paliativní péče o ženy s gynekologickými zhoubnými nádory a chirurgickou péči o ženy s karcinomem prsu. Patří mezi největší centra nejen v České republice, ale i v Evropě. Každý rok se stará o více než 500 žen s nově diagnostikovaným zhoubným nádorem. Ve vědecké práci se zaměřuje na chirurgickou léčbu, onkogynekologický ultrazvuk a péči o ženy s dědičnou dispozicí ke vzniku gynekologických nádorů. Centrum je odbornou veřejností ceněno rovněž pro jedinečnou výukovou činnost v oblasti radikální chirurgické léčby a onkogynekologického ultrazvuku.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář