Možnosti Emotional Freedom Technique

Trpíte úzkostí, panikou, stresem, strachem, fobiemi, nadváhou? Nemůžete otěhotnět? Máte problémy v mezilidských vztazích? Máte nízké sebevědomí? Trpíte psychosomatickým onemocněním? Dostali jste se do těžké životní situace? Nedokážete řešit problémy? Potom je pro vás řešením Emotional Freedom Technique, kterou nám přiblíží Mgr. Ivana Kočová, zkušená EFT terapeutka, eft-kocova.cz

Metoda Emotional Freedom Technique (EFT), česky technika emoční svobody je revolucí v terapii. Jedná se o jednoduchou, bezpečnou a účinnou terapeutickou techniku uvolňující emocionální napětí člověka a s tím často spojené fyzické projevy. V současné době patří k jedné z nejúčinnějších metod odstraňování problémů, která se používá po celém světě.  Pomocí jemné aktivace EFT bodů terapeutem a kladení cílených otázek na potíže klienta, lze v krátké době dosáhnout úlevy.

EFT lze aplikovat na řadu problémů

Zdravotní problémy – astma, alergie, neplodnost, žaludeční vředy, kožní problémy, migrény, nespavost a další

Strachy a fobie, stres, úzkost, panika, deprese – strach z hadů, z létání, z pavouků, z veřejného projevu, z metra, ze ztráty zaměstnání, z rozvodu, z budoucnosti, z řízení auta, z porodu, stres v práci, smutek z úmrtí blízké osoby, špatné spaní, noční děsy, emoční traumata

Problémy u dětí, nízké sebevědomí, nemožnost otěhotnět, problémy v mezilidských vztazích, nadváha, syndrom vyhoření, kouření, alkoholismus

Několik příkladů z praxe

Strach je odpovědí organismu na konkrétní, reálné nebezpečí. Trvá pouze po dobu hrozícího nebezpečí. Strach je častým tématem pro EFT. K jeho odstranění dochází často při prvním sezení.

Příklad z praxe

Strach z veřejné prezentace

35letá klienta v manažerské funkci za mnou přišla se žádostí o řešení strachu z prezentace před kolegy i před cizími lidmi.
Před každou prezentací se jí potily dlaně, třásly se jí ruce, cítila studený pot na zádech, měla knedlík v krku a bušilo jí silně srdce. Ze všech negativních pocitů byl nejhorší třes rukou. Cítila třes rukou ze strachu, že se zesměšní. Pomocí EFT metody jsme tento strach odstranily. Když si představila, že jde na prezentaci, cítila pouze knedlík v krku ze strachu, že zapomene vše, co má sdělit. I to se snadno vyřešilo. Dostala jsem od ní zprávu, že se nyní cítí sebevědomě. Při každém veřejném projevu je klidná, vyrovnaná a sebejistá. Mluví bez jakýchkoli negativních pocitů.

Stres, úzkost, fobie, panika

Stres (napětí organismu) je soubor psychických a fyzických reakcí na negativní poměr mezi osobními zkušenostmi a očekáváními. Je jedno, zda se jedná o skutečnost nebo představy. Když je člověk vystaven stresu dlouhodobě, původně užitečné obranné mechanismy začnou tělu škodit. Mohou vést k úzkostem a depresím (dlouhotrvající snížení až vymizením schopnosti prožívat potěšení) nebo vyvolávají různé zdravotní obtíže – psychosomatická onemocnění (zdravotní obtíže bez diagnostikované příčiny).

Úzkost je nepříjemný stav mysli, jejíž příčinu nemůžeme definovat. Je často doprovázena nepříjemnými příznaky – bušení srdce, nevolnost, bolest na hrudi, zrychlené a zkrácené dýchání, průjem, napětí svalů, pocit knedlíku v krku, zimnice nebo pocení, třes těla a další.

Příklad z praxe

Úzkost z toho, že nezvládnu splnit finanční závazky

50letý klient měl finanční závazky a nebyl schopný je plnit, trpěl úzkostí z budoucnosti. Vždy, když pomyslel na dluhy, svíral se mu žaludek, styděl se a celý se třásl. Začali jsme zpracovávat sevřený žaludek z úzkosti, že nezaplatím dluhy. Po odstranění tohoto projevu se podařil odstranit i pocit studu, protože se mi budou všichni smát. Odstranili jsme i třes celého těla z úzkosti, že to nezvládnu. Když se klient těchto negativních emocí zbavil, začal se smát. Prohlásil, že vše zvládne, protože je zdravý a má práci. Když bude potřeba, vezme si brigádu o víkendech.

Psychosomatická onemocnění

Moderní medicína (psychosomatická medicína) chápe člověka jako komplexní celek. Jako celek těla a duše. Nezapomíná na sociální situaci. Pro pocit štěstí musí být v rovnováze všechny tři složky – biologická, psychická i sociální. Když je člověk vystaven stresu dlouhodobě, původně užitečné obranné mechanismy začnou tělu škodit. Mohou vést k úzkostem a depresím nebo vyvolávají různé zdravotní obtíže – psychosomatická onemocnění (zdravotní obtíže bez diagnostikované příčiny). Člověk pociťuje příznaky nemoci, ale vyšetření neprokáží nemoc. Často to bývají chronické bolesti (hlavy, břicha, zad či kloubů), chronická únava, gynekologické problémy, kožní problémy a ekzémy, nespavost, bušení srdce, nechutenství nebo nadměrná chuť k jídlu a jiné. Příčiny jsou různé – například potlačovaný strach (například ze ztráty zaměstnání), dlouhodobý stres v práci, rozpad partnerského vztahu, úmrtí blízkého člověka, nefungující rodinné vztahy, nespokojenost v životě či obavy z budoucnosti.

Při EFT terapii probereme celkový stav, všechny negativní emoce a ty zpracujeme, až do jejich vymizení. To vede k rychlé psychické úlevě a úlevě fyzické, pokud se jedná o psychosomatické onemocnění.

Příklad z praxe

Bolest krční páteře

25letá klientka přišla s problémem zablokované krční páteře. Chtělo se jí z toho zvracet, bolela jí hlava. Byla na spoustě vyšetření – rentgen, CT, neurologické vyšetření, rehabilitační vyšetření. Nikde se nenašel problém. Chodila na masáže a cvičila. Výsledky žádné. Dostala na mne kontakt od mé bývalé klientky, tak se objednala. Zeptala jsem se jí, od kdy těmito problémy trpí. Odpověděla, že vše začalo před dvěma roky. Na otázku, co se před dvěma lety stalo, řekla, že maminka šla na operaci páteře a je v invalidním důchodu. Když jsem se zeptala, z čeho má strach, odpověděla, že se bojí, že dopadne jako máma. Zpracovaly jsme zablokování krční páteře ze strachu, že dopadnu jako máma a úleva byla viditelná na místě. Klientka řekla, že cvičí, chodí na masáže a dělá vše proto, aby měla páteř zdravou a tak to zůstane.

Fobie je chorobný, bezdůvodný strach ze situací, lidí či objektů, který u ostatních lidí není. Tento strach může být ochromující a narušuje běžné fungování. Strach je přítomen nejen při vystavení se této situaci, ale i při očekávání nebo pomyšlení na ni (úzkost z očekávání, anticipační úzkost). Zasahuje do každodenního života. Výsledkem je vyhýbání se situacím, které způsobují negativní pocity.

Příklad z praxe

Fobie z létání

Klientka trpěla 10 let fobií z létání. Přestala létat od doby, když při letu z dovolené byly velké turbulence a ona se bála, že letadlo spadne. Požádala jsem jí, aby si představila, že je na letišti a čeká na odlet. Cítila třes nohou, bušení srdce a sucho v ústech ze strachu, že letadlo spadne. Metodou EFT jsme postupně odstranily všechny tyto emoce. Potom si představila, že nastupuje do letadla. Necítila nic negativního ani při představě, že sedí v letadle. Při představě letícího letadla se vrátil třes nohou, bušení srdce a sucho v ústech ze strachu, že letadlo spadne. Zpracovaly jsme i to. Od klientky jsem dostala sms, že je dovolené a vše zvládla bez jediného problému.

Panika je sociálně psychologický jev. Záchvat paniky se projevuje silnou úzkostí bez zjevné příčiny. Člověk cítí výraznou obavu o zdraví a život. V klidu mívá strach z nového záchvatu. Prožívá strach, že se vše bude opakovat znovu. Prožívá strach ze strachu. Vyskytují se výrazné tělesné příznaky, které vedou ke strachu ze smrti. Člověka často odveze záchranná služba s podezřením například na infarkt, ale nic se neprokáže.

Při EFT terapii rozebereme s klientem aktuální psychický problém, mezilidské vztahy, které nefungují tak, jak by měly. Probereme možnosti správné a pravidelné relaxace. Zpracujeme všechny negativní projevy, které se v konkrétní situaci vyskytují, až do jejich vymizení.

Příklad z praxe

Záchvaty paniky ze strachu, že přijdu o dítě

Přišla za mnou mladá maminka, která trpěla panickými atakami. První prožila před pěti lety, kdy čekala na tramvaj a začalo jí bušit srdce, chvěla se, potila, obtížně dýchala a bála se, že zemře. Ataky přicházely nečekaně a stále častěji. Začala se vyhýbat společnosti ze strachu, že to zase přijde. Chodila pouze do práce a z práce. Starala se vzorně o rodinu. Měla sedmiletou dceru a funkční manželství. Na otázku, co se stalo před pěti lety, odpověděla, že si vzpomíná, že sama vezla Janičku do nemocnice. Manžel byl na služební cestě. Janička měla vysoké horečky a dostávala křeče. Celou cestu plakala a říkala, maminko, pomoc mi, bojím se. Požádala jsem, aby si klientka vzpomněla, co cítila, když Janičku vezla. Cítila bušení srdce, chvění po celém těle, pocení, obtížné dýchání, závratě ze strachu, že Janička zemře. Všechny tyto negativní emoce jsme odstranily. Když si na to klientka znovu vzpomněla, řekla, že je ráda, že to dobře dopadlo. Na otázku zda je Janička zdravá, odpověděla, že ano. Na otázku bojíte se o ní, řekla, že ne. Na otázku bojíte se, že budete mít záchvat paniky, se rozesmála a řekla, děkuji vám, jsem si jistá, že ji už nikdy mít nebudu.

Problémy s otěhotněním

Neplodnost může být (kromě hormonálních, genetických a fyzických faktorů) způsobena i psychikou. Příčinou, že žena nemůže otěhotnět, může být nevědomý, emocionální stres – psychosomatický obranný mechanismus. Často se párům zdá, že pro ně neexistuje žádné řešení.

Příklady psychických příčin neplodnosti z praxe

 • Nevyřešené konflikty v rodině nebo s bývalým partnerem
 • Nevědomé pocity viny po předchozím potratu nebo přerušení těhotenství
 • Nevědomé obavy (z těhotenství, porodu a života s dítětem)
 • Konflikty ve vztahu
 • Příliš mnoho stresu
 • Nadměrné očekávání ze strany okolí
 • Perfekcionismus
 • Smutek nad narozením mrtvého dítěte nebo ztráta milované osoby
 • Strach, že nebudu dobrá matka
 • Obavy z nedostatku peněz

Léčba neplodnosti (in vitro fertilizace nebo nitroděložní inseminace) může být pro páry velkou psychickou zátěží a z tohoto důvodu často dochází právě k neplodnosti z psychických příčin. Touha po dítěti je velmi silná. Na každodenní život, vztah a lásku k ostatním nemusí zbývat žádné místo. To může vést k dalším neshodám.

Metoda EFT je velmi vhodnou terapií neplodnosti z psychických příčin. S klientkami často zpracováváme mnoho témat. Například: pocity, které souvisejí s neúspěchem, s nepříjemnými lékařskými procedurami, pocity týkající se partnera, týkající se minulých nebo opakovaných negativních zkušeností z neúspěšnosti léčby. Strach, že se to nikdy nepovede, pocit viny, že jsem zklamala jako žena, strach, že ode mne partner odejde, lítost, že budu bez dětí a jiné.

Proč dát přednost EFT před jinými metodami? Jedná se o rychlou, bezpečnou a bezbolestnou metodu

 • Účinek je trvalý, jakmile se odstraní všechny aspekty problému
 • Řeší pravou příčinu problému, ne pouze projevy
 • Pozitivní výsledky lze pozorovat už po prvním sezení
 • Nepoužívá žádné pomůcky ani léky
 • Má dlouhodobé výsledky
 • Často pomohla i tam, kde vše ostatní selhalo
 • Není nutné této technice věřit, je vhodná i pro naprosté skeptiky
 • Metoda pracuje s Vašimi pocity
 • Nemá vedlejší účinky

Bližší informace získáte na eft-kocova.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář