Nadační fond Dar sluchu startuje projekt plný zázraků pro neslyšící

Dar sluchu pracuje s lidmi se ztrátou sluchu až po úplně neslyšící. Představuje nový projekt s názvem Pojďme udělat zázrak pro…, zaměřuje se na pomoc neslyšícím před a po kochleárních implantacích či při výměně stávajících zařízení, jež jsou na konci své životnosti.

AUDIO: Jak fond pomáhá neslyšícím, to odpoví jeho ředitelka nadačního fondu Dar sluchu Gabriela Dänemarková.

U nás je pro pacienty s postižením sluchu implantace plně hrazena ze zdravotního pojištění. Na upgrade sluchového procesoru mají děti i dospělí nárok jednou za 10 let, nicméně pojišťovna hradí pouze 75 % celkových nákladů. Nový projekt pomůže zájemcům s financováním těchto náročných zákroků.

Kochleární implantát

Kochleární implantát je kompenzační zařízení určené na pomoc lidem s vážným sluchovým postižením. Elektroda implantátu se zavádí do vnitřního ucha, kde elektricky stimuluje vláskové buňky hlemýždě (kochley), čímž vytváří sluchový vjem. První vícekanálový implantát byl navržen na Univerzitě v Melbourne v Austrálii ve spolupráci s firmou Cochlear Limited.

AUDIO: Jak probíhá operace kochleárního implantátu? K tomu se vyjádří operatér MUDr. Jiří Skřivan CSc., přednosta Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol: Jak se změnil život po operaci paní Janě?

Více informací k projektu naleznete na: www.darsluchu.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář