Rakovina slinivky se podle odborných odhadů stane do roku 2030 druhou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné bujení

„Šanci na dlouhodobější přežití u takto postižených nemocných skýtá jen radikální odstranění nádorové tkáně. Primárně však v době indikace k operaci přichází necelých deset procent pacientů ve stadiu, které umožňuje tento výkon,“ připomněl prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie VFN v Praze.

Zoom out human pancreas illustration

Z toho jasně vyplývá požadavek na co nejčasnější diagnostiku. S ní souvisí potřeba screeningu, který by při pravidelných prohlídkách na specializovaných pracovištích odhalil změny na slinivce ve fázi, kdy jsou ještě řešitelné. Profesor Krška rovněž upozornil na odlišnou dimenzi odbornosti a technického umu chirurgů u komplikovaných případů, jichž je možné dosáhnout pouze v centrech, která provádějí vysoké objemy těchto zákroků.

Přes extrémní technický pokrok nedošlo k podstatnému zlepšení záchytu ani průlomu v léčbě. Ke zlepšení kvality života pacientů však přispívají bioptické metody a intervenční perkutánní zákroky pod kontrolou zobrazovacích metod, týkající se blokády nervového plexu, která může přinést úlevu od bolesti.

Je nutné využívat možnosti časné diagnostiky a léčby v éře molekulární precizní onkologie. Právě díky nim je při včasném záchytu a chirurgickém výkonu možné získat pro pacienty dobu přežití až více než 50 měsíců, což již představuje významný posun. Morfologicky stejný nález, získaný běžnými histologickými postupy, totiž může být molekulárně zcela odlišný. Klasifikace podle molekulárního mikroskopu však umožní rozdílnou léčbu pro dříve stejně léčené nádory, neboť každý nádor je genomicky unikátní a jiný v čase vývoje nemoci.

Společenské povědomí o této nemoci je ze všech onkologických chorob celosvětově nejnižší. MUDr. Michal Vočka, Ph.D., z Onkologické kliniky VFN upozornil na rizikové faktory vzniku karcinomu pankreatu. Patří k nim především kouření, obezita s nedostatkem fyzické aktivity a nadbytečný energetický příjem v souvislosti s vysokým příjmem cukru, tuku, červeného masa a masných výrobků. Tento typ rakoviny je sedmou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění a má nejnižší míru přežití ze všech druhů rakoviny.

 

Podcast: Co se ještě od odborníků dozvěděla Šárka Málková?

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář